Databassök

Hitta en databas genom att söka på databasens namn. För att hitta databaser inom ditt ämne kan du filtrera på ämne, ämnesord och materialtyp.

Hittade 2 av 623 databaser:

  1. Levnadsteckningar över 1 000 svenska kvinnor eller kvinnor som varit verksamma i Sverige, från medeltid till nutid. Endast avlidna kvinnor finns med. ...
    The Encyclopedia of Ancient History is a collection of twenty-first century scholarship on the entire ancient Mediterranean world, with over 5,700 ori...
    Tillgänglig för Göteborgs universitet. Tillgänglig för alla från bibliotekens datorer