Databassök

Hitta en databas genom att söka på databasens namn. För att hitta databaser inom ditt ämne kan du filtrera på ämne, ämnesord och materialtyp.

Hittade 77 av 604 databaser:

  1. Dance Online: Dance in Video contains dance productions and documentaries by the most influential performers and companies of the 20th century. Select...
    Tillgänglig för Göteborgs universitet. Tillgänglig för alla från bibliotekens datorer
    Contains hundreds of the world’s most important plays and video documentaries online in streaming video. Covers a wide range of 20th century theatre h...
    Tillgänglig för Göteborgs universitet. Tillgänglig för alla från bibliotekens datorer
    Joint search in: ARTbibliographies Modern (ABM), Arts & Humanities Database‎, Design & Applied Arts Index (DAAI)‎ , International Bibliography...
    Tillgänglig för Göteborgs universitet. Tillgänglig för alla från bibliotekens datorer
    The International Bibliography of the Social Sciences (IBSS) is an essential online resource for social science and interdisciplinary research. IBSS i...
    Tillgänglig för Göteborgs universitet. Tillgänglig för alla från bibliotekens datorer
    The MLA International Bibliography is a subject index for books, articles and websites published on modern languages, literatures, folklore, and lingu...
    Tillgänglig för Göteborgs universitet. Tillgänglig för alla från bibliotekens datorer
    Literature Online contains a full library of up-to-date, fully searchable criticism and reference resources in addition to the full text of poetry, dr...
    Tillgänglig för Göteborgs universitet. Tillgänglig för alla från bibliotekens datorer
    DIOTIMA is an interdisciplinary resource for anyone interested in patterns of gender around the ancient Mediterranean and as a forum for collaboration...
    Fritt tillgänglig
    Medieval Women and Gender Index covers journal articles, book reviews, and essays in books about women, sexuality, and gender during the Middle Ages. ...
    Fritt tillgänglig
    Samlingarna inkluderar dokumentation från Sveriges deltagande i internationella fredsinsatser med början i Mellanöstern 1956 och innehåller bland anna...
    Tillgänglig för Göteborgs universitet, endast på campus. Tillgänglig för alla från bibliotekens datorer
    European women’s libraries and scholars from all over Europe are working together on the FRAGEN project which aims to collect the most important texts...
    Fritt tillgänglig
    Die Historische Bibliographie dokumentiert die von der deutschen Geschichtswissenschaft aktuell publizierte historische Fachliteratur, ergänzt um eine...
    Contains cumulative bibliographical information on books translated and published in about a hundred of UNESCO´s member states since 1979 and totals m...
    Fritt tillgänglig
    The Indo-European Etymological Dictionaries Online (IEDO) reconstructs the lexicon for the most important languages and language branches of Indo-Euro...
    Tillgänglig för Göteborgs universitet. Tillgänglig för alla från bibliotekens datorer
    Databasen innehåller digitaliserade faksimilavbildningar av Kungl. Vetenskapsakademiens Handlingar 1739-1854. Uppsatserna är sökbara på antingen förfa...
    Innehåller digitaliserade skönlitterära klassiker och annan viktig humaniora på svenska språket, liksom presentationer av författare och ämnesområden....
    Fritt tillgänglig
    Den medicinalhistoriska databasen innehåller dokument som på olika sätt belyser den medicinska och sociala situationen i Sverige under de senaste 250 ...
    Music & Performing Arts is a cross-searchable portal of audio, video, scores and full-text music reference collections from Alexander Street Press...
    Tillgänglig för Göteborgs universitet. Tillgänglig för alla från bibliotekens datorer
    The New Pauly is a standard reference work for students and scholars of the ancient world. It provides comprehensive coverage of the ancient world fro...
    Tillgänglig för Göteborgs universitet. Tillgänglig för alla från bibliotekens datorer
    Nineteenth Century U.S. Newspapers provides access to primary source newspaper content from the 19th century, featuring full-text content and images f...
    Tillgänglig för Göteborgs universitet. Tillgänglig för alla från bibliotekens datorer
    Referanser til bøker, småtrykk, monografier i serier og artikler i tidsskrifter og årbøker, utgitt i Norge 1980-1997 (for bøker også en del eldre). En...
    Fritt tillgänglig
    Oxford Handbooks Online (OHO) brings together the world’s leading scholars to discuss research and the latest thinking on a range of major topics. Eac...
    Tillgänglig för Göteborgs universitet. Tillgänglig för alla från bibliotekens datorer
    This collection is based on documents produced by Project Gutenberg. Founded by Michael Hart in 1971 with the aim of distributing a trillion (1,000,00...
    Fritt tillgänglig
    Fria elektroniska utgåvor av klassisk nordisk litteratur.
    Fritt tillgänglig
    Recensionssök 1920-1966 är ett elektroniskt index över recensioner av svensk och utländsk litteratur införda i svensk press under den angivna tidsperi...
    The Science Fiction and Fantasy Research Database is an online, searchable compilation and extension of Science Fiction and Fantasy Reference Index 18...
    Digitaliserat svenskt arkivmaterial, till exempel kyrkböcker, folkräkningar, domstolshandlingar.
    Skeppsrullor, skeppsjournaler, dagböcker och övriga handlingar från Ostindiska kompaniet. Göteborgs UB:s arkiv från kompaniet och kompanihandlingar fr...
    Svenskamerikansk bibliografi är en del av den totala LIBRIS-databasen, och innehåller referenser till tryckalster på svenska språket publicerade i För...
    Riksarkivets avdelning Svenskt Diplomatarium publicerar våra bevarade medeltidsdokument (diplom). Det rör sig om såväl originalbrev på pergament och p...
    Svenskt översättarlexikon är ett biobibliografiskt uppslagsverk med artiklar om svenska och finlandssvenska översättare från äldsta tid till idag. Dat...
    12 000 kartor över byar och gårdar från perioden 1630-1655. Du kan söka i materialet på olika sätt, via register eller via modern karta. Databasen GEO...
    Nordisk kvinnolitteraturhistoria innehåller artiklar om mer än 800 författare från de nordiska länderna.
    Databas över svenska dramatiker och pjäser. Här hittar man en kortfattad presentation av varje pjäs och dess upphovsman samt ett kort utdrag ur pjäsen...
    Fritt tillgänglig
    Alvin är en nationell plattform för långsiktigt bevarande och tillgängliggörande av digitaliserade samlingar och digitalt kulturarvsmaterial, men ocks...
    Fritt tillgänglig
    eHRAF World Cultures is an online cross-cultural and ethnographic database that contains descriptive information on all aspects of cultural and social...
    Tillgänglig för Göteborgs universitet. Tillgänglig för alla från bibliotekens datorer
    Svensk historisk bibliografi-digital (SHBd) är en ämnesbibliografi över svensk historia. Här finns hänvisningar till monografier, avhandlingar, uppsat...
    Levnadsteckningar över 1 000 svenska kvinnor eller kvinnor som varit verksamma i Sverige, från medeltid till nutid. Endast avlidna kvinnor finns med. ...
    Digital edition of the Oxford Classical Dictionary, continuously updated with peer-reviewed articles on the ancient Greek, Roman, and Near Eastern wor...
    Tillgänglig för Göteborgs universitet. Tillgänglig för alla från bibliotekens datorer
    The full texts of Oxford online monographs in the core areas of Business and Management, Classical Studies, Economics and Finance, History, Law, Music...
    Tillgänglig för Göteborgs universitet. Tillgänglig för alla från bibliotekens datorer
    Artfilms Digital is the video streaming service of Contemporary Arts Media for academic libraries. The company's aim is to promote art and culture in ...
    Tillgänglig för Göteborgs universitet. Tillgänglig för alla från bibliotekens datorer
Visa alla