Databassök

Hitta en databas genom att söka på databasens namn. För att hitta databaser inom ditt ämne kan du filtrera på ämne, ämnesord och materialtyp.

Hittade 2 av 623 databaser:

  1. dLiver är den samlade ingången till det flesta digitaliserade dokument som finns på Göteborgs universitetsbibliotek. Det är material från Göteborgs un...
    Fritt tillgänglig
    Journals published by John Benjamins. Subject areas: Linguistics, Translation & Interpreting Studies, Communication Studies, Psychology, Sociology...
    Tillgänglig för Göteborgs universitet, endast på campus. Tillgänglig för alla från bibliotekens datorer