Databassök

Hitta en databas genom att söka på databasens namn. För att hitta databaser inom ditt ämne kan du filtrera på ämne, ämnesord och materialtyp.

Hittade 58 av 604 databaser:

  1. It combines the most important video content types used in theatre education (filmed stage performances, master classes, documentaries, and training m...
    Tillgänglig för Göteborgs universitet. Tillgänglig för alla från bibliotekens datorer
    Contains hundreds of the world’s most important plays and video documentaries online in streaming video. Covers a wide range of 20th century theatre h...
    Tillgänglig för Göteborgs universitet. Tillgänglig för alla från bibliotekens datorer
    This collection includes the specialist indexes ARTbibliographies Modern (covering modern and contemporary art), Design and Applied Arts Index (for al...
    Tillgänglig för Göteborgs universitet. Tillgänglig för alla från bibliotekens datorer
    The Bloomsbury Design Library covers design and crafts worldwide, from 1500 BCE to the present day.
    Tillgänglig för Göteborgs universitet. Tillgänglig för alla från bibliotekens datorer
    Searchable database of digital images and associated catalogue data, with new image collections added several times a year. ARTstor covers many time p...
    Tillgänglig för Göteborgs universitet. Tillgänglig för alla från bibliotekens datorer
    The Anthropological Index to Current Periodicals in the The Anthropology Library at the British Museum (incorporating the former Royal Anthropological...
    Sökbart index till tidskrifterna Arkitektur och Byggmästaren. Referenser ges till artiklar, presentationer, recensioner och notiser under mer än 100 å...
    Fritt tillgänglig
    The database provides access to information about Basque topics written or produced after 1994. Core journals are indexed completely while other journ...
    Fritt tillgänglig
    The Bibliographic Database of the Conservation Information Network is a bibliographic resource for the conservation, preservation and restoration of c...
    Fritt tillgänglig
    The data available on the Getty Web site comprises two databases: BHA and RILA. BHA (Bibliography of the History of Art/Bibliographie d'histoire de l'...
    Fritt tillgänglig
    Bibliografien omfatter dansk og udenlandsk litteratur om arkitektur, billedkunst og kunstindustri. BDK dækker indtil videre kun perioden fra 1981 til ...
    CAMEO is a searchable information center developed by the Museum of Fine Arts, Boston. The MATERIALS database contains chemical, physical, visual, and...
    Fritt tillgänglig
    Dramawebben är ett digitalt arkiv över upphovsrättsligt fri svensk dramatik. Dramatexterna finns återgivna i fulltext och är publicerade antingen i sk...
    Fritt tillgänglig
    Klassisk fornkunskap och filologi samt forntidens historia och arkeologi. Gnomon - Kritische Zeitschrift fur die gesamte klassische Altertumswissensch...
    The Internet Movie Database (IMDb) is a collection of movie information. IMDb tries to catalogue every pertinent detail about a movie, from who was in...
    Fritt tillgänglig
    Journals published by Intellect, an independent academic publisher, in the fields of creative practice and popular culture. Subject areas covered are ...
    Tillgänglig för Göteborgs universitet. Tillgänglig för alla från bibliotekens datorer
    The International Bibliography of Art (IBA) is a resource for scholarly literature on Western art. IBA is the successor to the Bibliography of the His...
    Tillgänglig för Göteborgs universitet. Tillgänglig för alla från bibliotekens datorer
    Jazz Music Library is the largest and most comprehensive collection of streaming jazz available online — with thousands of jazz artists, ensembles, al...
    Tillgänglig för Göteborgs universitet. Tillgänglig för alla från bibliotekens datorer
    JSTOR (Journal storage) is an electronic full text archive containing important journals covering several subject areas. The journals are stored from ...
    Tillgänglig för Göteborgs universitet. Tillgänglig för alla från bibliotekens datorer
    Biblioteksdatabas för Statens konstmuseum i Helsingfors. Databasen innehåller referenser till böcker och artiklar om finsk konsthistoria och till böck...
    Fritt tillgänglig
    Information om danska konstnärer samt danska och utländska konstverk på danska museer. På webbsidan finns också den digitala utgåvan av Weilbach Dansk...
    Fritt tillgänglig
    Literature Online contains a full library of up-to-date, fully searchable criticism and reference resources in addition to the full text of poetry, dr...
    Tillgänglig för Göteborgs universitet. Tillgänglig för alla från bibliotekens datorer
    Music & Performing Arts is a cross-searchable portal of audio, video, scores and full-text music reference collections from Alexander Street Press...
    Tillgänglig för Göteborgs universitet. Tillgänglig för alla från bibliotekens datorer
    Oxford Handbooks Online (OHO) brings together the world’s leading scholars to discuss research and the latest thinking on a range of major topics. Eac...
    Tillgänglig för Göteborgs universitet. Tillgänglig för alla från bibliotekens datorer
    Joint search in: ARTbibliographies Modern (ABM), Arts & Humanities Database‎, Design & Applied Arts Index (DAAI)‎ , International Bibliography...
    Tillgänglig för Göteborgs universitet. Tillgänglig för alla från bibliotekens datorer
    The Research Catalogue (RC) is a searchable database for archiving artistic research. RC content is not peer reviewed, nor is it highly controlled for...
    Fritt tillgänglig
    RISM was established in 1952 by the International Musicological Society and International Association of Music Libraries. The aim of RISM is to locate...
    Fritt tillgänglig
    A virtual encyclopedia of the world's musical and aural traditions. The collection provides educators, students, and interested listeners with an unpr...
    Tillgänglig för Göteborgs universitet. Tillgänglig för alla från bibliotekens datorer
    Upplysningar om samtliga svenska långfilmer sedan 1897, och dessutom en stor mängd svenska kort- , dokumentär- och tv-filmer. Det går att söka på t...
    Fritt tillgänglig
    Svensk mediedatabas, SMDB, är söktjänsten för Kungliga bibliotekets audiovisuella samlingar. Här hittar du uppgifter om tv, radio, video, biovisad fil...
    Fritt tillgänglig
    Ämnesbibliografin Svensk musikhistorisk bibliografi innehåller referenser till bland annat monografier och samlingsverk, artiklar i svenska musikt...
    The International Music Score Library Project (IMSLP), also known as the Petrucci Music Library after publisher Ottaviano Petrucci, is a project for t...
    På Svensk musiks webbplats finns arkiv tillgängliga om svensk musik och dess upphovspersoner. Konstmusikarkivet innehåller opublicerade verk deponerad...
    Fritt tillgänglig
    Svenskt visarkiv innehåller material inom folkmusik, visor, äldre populärmusik, svensk jazz, folklig dans, spelmansmusik och inflyttade musiktradition...
    Fritt tillgänglig
    Databas över svenska dramatiker och pjäser. Här hittar man en kortfattad presentation av varje pjäs och dess upphovsman samt ett kort utdrag ur pjäsen...
    Fritt tillgänglig
    Scendatabasen innehåller dokumentation om den professionella scenkonsten i Sverige från 2007 och framåt. Det är möjligt att söka på till exempel produ...
    Fritt tillgänglig
    Shakespeare’s Globe on Screen film Collection is a collection of Shakespeare’s Globe stage productions. Recorded live on the Globe stage in high defin...
    Tillgänglig för Göteborgs universitet. Tillgänglig för alla från bibliotekens datorer
    eHRAF World Cultures is an online cross-cultural and ethnographic database that contains descriptive information on all aspects of cultural and social...
    Tillgänglig för Göteborgs universitet. Tillgänglig för alla från bibliotekens datorer
    AnthroSource is an online resource, developed by the American Anthropological Association (AAA), serving the research, teaching, and professional need...
    Tillgänglig för Göteborgs universitet. Tillgänglig för alla från bibliotekens datorer
Visa alla