Databassök

Hitta en databas genom att söka på databasens namn. För att hitta databaser inom ditt ämne kan du filtrera på ämne, ämnesord och materialtyp.

Hittade 47 av 636 databaser:

  1. Huvudsakliga ämnesområden i Vitterhetsakademiens bibliotekskatalog: arkeologi, medeltidens konst- och byggnadshistoria, numismatik samt kulturmiljövår...
    Fritt tillgänglig
    Joint search in: ARTbibliographies Modern (ABM), Arts & Humanities Database‎, Design & Applied Arts Index (DAAI)‎ , International Bibliography...
    Tillgänglig för Göteborgs universitet. Tillgänglig för alla från bibliotekens datorer
    Music & Performing Arts is a cross-searchable portal of audio, video, scores and full-text music reference collections from Alexander Street Press...
    Tillgänglig för Göteborgs universitet. Tillgänglig för alla från bibliotekens datorer
    RILM Abstracts of Music Literature is a comprehensive, ongoing guide to publications on music from all over the world. All kinds of document types are...
    Tillgänglig för Göteborgs universitet. Tillgänglig för alla från bibliotekens datorer
    MGG Online is a digital encyclopedia that includes the second edition of Die Musik in Geschichte und Gegenwart (MGG) as well as regular updates and ne...
    Tillgänglig för Göteborgs universitet. Tillgänglig för alla från bibliotekens datorer
    An online music encyclopedia, offering comprehensive coverage of music, musicians, music-making, and music scholarship.
    Tillgänglig för Göteborgs universitet. Tillgänglig för alla från bibliotekens datorer
    Music Online: American Music is a history database that allows people to hear and feel the music from America's past. The database includes songs by a...
    Tillgänglig för Göteborgs universitet. Tillgänglig för alla från bibliotekens datorer
    Major ongoing bibliography for classical studies. Covers literature, language, art, philosophy, and social political and cultural history. Access is ...
    Tillgänglig för Göteborgs universitet. Tillgänglig för alla från bibliotekens datorer
    Sökbart index till tidskrifterna Arkitektur och Byggmästaren. Referenser ges till artiklar, presentationer, recensioner och notiser under mer än 100 å...
    Fritt tillgänglig
    The Bibliographic Database of the Conservation Information Network is a bibliographic resource for the conservation, preservation and restoration of c...
    Fritt tillgänglig
    Biab provides information about articles and books on the archaeology of Britain and Ireland, producing two updates each year.
    CAMEO is a searchable information center developed by the Museum of Fine Arts, Boston. The MATERIALS database contains chemical, physical, visual, and...
    Fritt tillgänglig
    Classical Music in Video is a comprehensive streaming video collection to support the study of classical music. The collection will contain performanc...
    Tillgänglig för Göteborgs universitet. Tillgänglig för alla från bibliotekens datorer
    Classical Music Library is the world's largest multi-label database of Classical music recordings for listening and learning in libraries. The collect...
    Tillgänglig för Göteborgs universitet. Tillgänglig för alla från bibliotekens datorer
    Classical Music Reference Library spans the entire history of Western classical music. Included are the authoritative reference titles Baker's Diction...
    Tillgänglig för Göteborgs universitet. Tillgänglig för alla från bibliotekens datorer
    Classical Scores Library is a series of four volumes with a mission to provide a reliable and authoritative source for scores of the classical canon, ...
    Tillgänglig för Göteborgs universitet. Tillgänglig för alla från bibliotekens datorer
    Contemporary World Music delivers the sounds of all regions from every continent. The database will contain important genres such as reggae, worldbeat...
    Tillgänglig för Göteborgs universitet. Tillgänglig för alla från bibliotekens datorer
    CVA is a series of monographs documenting ancient vases from the Mediterranean countries, in particular Greek painted vases, preserved in museums. The...
    Daniels´Orchestral Music Online is an online iteration of David Daniels' Orchestral Music: a handbook, 4th edition. It contains records of over 8 000 ...
    Tillgänglig för Göteborgs universitet. Tillgänglig för alla från bibliotekens datorer
    DIOTIMA is an interdisciplinary resource for anyone interested in patterns of gender around the ancient Mediterranean and as a forum for collaboration...
    Fritt tillgänglig
    dLiver är den samlade ingången till det flesta digitaliserade dokument som finns på Göteborgs universitetsbibliotek. Det är material från Göteborgs un...
    Fritt tillgänglig
    I Riksantikvarieämbetets databas Fornsök kan du söka information om äldre tiders gravplatser, boplatser och arbetsplatser. Här finns uppgifter om lämn...
    Fritt tillgänglig
    The Garland Encyclopedia of World Music Online is the first comprehensive online resource devoted to music research of all the world's peoples.
    Tillgänglig för Göteborgs universitet. Tillgänglig för alla från bibliotekens datorer
    Klassisk fornkunskap och filologi samt forntidens historia och arkeologi. Gnomon - Kritische Zeitschrift fur die gesamte klassische Altertumswissensch...
    Jazz Music Library is the largest and most comprehensive collection of streaming jazz available online — with thousands of jazz artists, ensembles, al...
    Tillgänglig för Göteborgs universitet. Tillgänglig för alla från bibliotekens datorer
    Opera in Video provides coverage in all forms of operatic performance, and is relevant to a broad range of studies, including music history, music app...
    Tillgänglig för Göteborgs universitet. Tillgänglig för alla från bibliotekens datorer
    Oxford Music Online, is an integrated music resource on the web, including the full text of The New Grove Dictionary of Music and Musicians, The New G...
    Tillgänglig för Göteborgs universitet. Tillgänglig för alla från bibliotekens datorer
    Collection of materials, textual and visual, on the Archaic and Classical Greek world.
    DYABOLA provides access to subject catalogues of publications on the history of art and the ancient world. The most important is The German Archaeolog...
    Tillgänglig för Göteborgs universitet. Tillgänglig för alla från bibliotekens datorer
    Digitaliserat svenskt arkivmaterial, till exempel kyrkböcker, folkräkningar, domstolshandlingar.
    Cinema and media studies includes an array of subfields: film history, television studies, media studies, critical theory, visual arts, cultural studi...
    Tillgänglig för Göteborgs universitet. Tillgänglig för alla från bibliotekens datorer
    Levande musikarv tillgängliggör arkiv med information om svenska tonsättare, verk och övergripande svensk musikhistoria.
    Fritt tillgänglig
    På filmarkivet.se har du möjlighet att se unikt rörligt bildmaterial ur arkiven som nu tillgängliggörs på nytt; främst kort-, dokumentär-, journal- oc...
    Fritt tillgänglig
    Digital edition of the Oxford Classical Dictionary, continuously updated with peer-reviewed articles on the ancient Greek, Roman, and Near Eastern wor...
    Tillgänglig för Göteborgs universitet. Tillgänglig för alla från bibliotekens datorer
    Provides access to articles published in the BAS journals, as well as videos, books, and special collections published by the BAS.
    Tillgänglig för Göteborgs universitet. Tillgänglig för alla från bibliotekens datorer
    AATA Online is a comprehensive database of over 120,000 abstracts of literature related to the preservation and conservation of material cultural heri...
    Fritt tillgänglig
    Abstracts in Anthropology covers a broad spectrum of current anthropological topics from a vast number of periodicals. Several thousand abstracts, sel...
    Tillgänglig för Göteborgs universitet. Tillgänglig för alla från bibliotekens datorer
    African American Music Reference offers a comprehensive coverage of blues, jazz, spirituals, civil rights songs, slave songs, minstrelsy, rhythm and b...
    Tillgänglig för Göteborgs universitet. Tillgänglig för alla från bibliotekens datorer
    Annotated bibliographies of the most recent and authoritative classical scholarship.
    Tillgänglig för Göteborgs universitet. Tillgänglig för alla från bibliotekens datorer
    NAA täcker publikationer som behandlar arkeologiska undersökningar, nutida såväl som medeltida och förhistoriska. Även studier inom andra discipliner ...
    Tillgänglig för Göteborgs universitet. Tillgänglig för alla från bibliotekens datorer
Visa alla