Databassök

Hitta en databas genom att söka på databasens namn. För att hitta databaser inom ditt ämne kan du filtrera på ämne, ämnesord och materialtyp.

Hittade 3 av 623 databaser:

  1. The Internet Encyclopedia of Philosophy (IEP) provides access to detailed, scholarly information on key topics and philosophers in all areas of philos...
    Stanford Encyclopedia of Philosophy (SEP) is designed so that each entry is maintained and kept up to date by an expert or group of experts in the fie...
    The Encyclopedia of Ancient History is a collection of twenty-first century scholarship on the entire ancient Mediterranean world, with over 5,700 ori...
    Tillgänglig för Göteborgs universitet. Tillgänglig för alla från bibliotekens datorer