Databassök

Hitta en databas genom att söka på databasens namn. För att hitta databaser inom ditt ämne kan du filtrera på ämne, ämnesord och materialtyp.

Hittade 3 av 621 databaser:

  1. Svenskt biografiskt lexikon (SBL) är ett personhistoriskt lexikon som började ges ut 1917. Lexikonet utgör en på förstahandskällor baserad generalinve...
    Levnadsteckningar över 1 000 svenska kvinnor eller kvinnor som varit verksamma i Sverige, från medeltid till nutid. Endast avlidna kvinnor finns med. ...
    The Oxford Dictionary of National Biography (Oxford DNB) is the national record of men and women who have shaped British history and culture, worldwid...
    Tillgänglig för Göteborgs universitet. Tillgänglig för alla från bibliotekens datorer