Databassök

Hitta en databas genom att söka på databasens namn. För att hitta databaser inom ditt ämne kan du filtrera på ämne, ämnesord och materialtyp.

Hittade 2 av 627 databaser:

  1. The Hazardous Substances Data Bank (HSDB) is a toxicology database that focuses on the toxicology of potentially hazardous chemicals. It provides info...
    Since its inception in the early 1950's, Sax's Dangerous Properties of Industrial Materials has become the primary source for those who need to evalua...
    Tillgänglig för Göteborgs universitet. Tillgänglig för alla från bibliotekens datorer