Databassök

Hitta en databas genom att söka på databasens namn. För att hitta databaser inom ditt ämne kan du filtrera på ämne, ämnesord och materialtyp.

Hittade 25 av 623 databaser:

 1. PubMed, a service of the National Library of Medicine, includes the database Medline, and covers fields of biomedicine, nursing, dentistry, veterinary...
  Fritt tillgänglig
  Gemensam författningssamling avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. Innehåller föreskrifter och allmänna råd från åtta...
  Fritt tillgänglig
  Arbline är en katalog som täcker ämnesområdena arbetsliv, arbetsmiljö och arbetsmarknad. Den innehåller referenser till böcker, rapporter, konferenspu...
  Fritt tillgänglig
  Produktsäkerhetsdatablad och information om ett stort antal dentala biomaterial på den nordiska marknaden.
  Contains data on health indicators, including basic demographic and socioeconomic indicators; some lifestyle- and environment-related indicators; mort...
  Tillgänglig för Göteborgs universitet. Tillgänglig för alla från bibliotekens datorer
  Global Library of Women's Medicine is a web library incorporating a vast range of detailed clinical information across the whole field of women's medi...
  An annotated bibliography of prose, poetry, film, video and art which was developed to be resource in MEDICAL HUMANITIES, for use in health/pre-health...
  Definitions of medical terminology, pharmaceutical drugs, healthcare equipment, health conditions, medical devices, specialty terms and medical abbrev...
  Provides access to over 4,000 articles about diseases, tests, symptoms, injuries, and surgeries. It also contains an extensive library of medical phot...
  Textbook in geriatrics.
  An enhanced online version of the Merck Manuals, a series of healthcare books for medical professionals and consumers, updated periodically with new i...
  Fritt tillgänglig
  The National Library of Medicine (NLM), on the campus of the National Institutes of Health in Bethesda, Maryland, is the world's largest medical libra...
  OTseeker is a database that contains abstracts of systematic reviews and randomised controlled trials relevant to occupational therapy. Trials have be...
  Fritt tillgänglig
  PEDro is the Physiotherapy Evidence Database. It has been developed to give rapid access to bibliographic details and abstracts of randomised controll...
  Fritt tillgänglig
  Statens Beredning för Medicinsk Utvärdering (SBU) har fått i uppdrag att utveckla ett nationellt system för identifiering och bedömning av nya medicin...
  Fritt tillgänglig
  SveMed+ är en bibliografisk databas med referenser till artiklar inom det medicinska området. En del av materialet är av mer populärvetenskaplig karak...
  Fritt tillgänglig
  Svensk medicinalhistorisk bibliografi innehåller totalt ca 50 000 referenser till artiklar, utredningar, betänkanden med mera inom området svenskt med...
  MeSH innehåller de kontrollerade termer som används för indexering av artiklar i Medline/PubMed. Originaldata från NLM har kompletterats med svenska ö...
  Fritt tillgänglig
  The TRIP Database is a clinical search tool designed to allow health professionals to rapidly identify the highest quality clinical evidence for clini...
  Fritt tillgänglig
  WHOLIS is a bibliographic database with material pubished by the WHO. The library database is the collective electronic memory for all WHO documentati...
  Fritt tillgänglig
  Frontiers is an Open Access publisher, publishing journals in medicine, science, engineering, humanities and social sciences. All journals are open to...
  Fritt tillgänglig
  The Institutional Repository for Information Sharing (IRIS) is the digital library of WHO’s published material and technical information in full text ...
  Fritt tillgänglig
  Database of intervention studies across the scope of speech pathology practice.
  Fritt tillgänglig
  Health and health-related global statistical information from World Health Organization
  Den medicinalhistoriska databasen innehåller dokument som på olika sätt belyser den medicinska och sociala situationen i Sverige under de senaste 250 ...