Databassök

Hitta en databas genom att söka på databasens namn. För att hitta databaser inom ditt ämne kan du filtrera på ämne, ämnesord och materialtyp.

Hittade 3 av 605 databaser:

 1. GeoRegister är SGUs referensdatabas om Sveriges geologi. Den innehåller referenser till såväl publicerade som opublicerade dokument om de geologiska f...
  Fritt tillgänglig
  SGI-Line är en geoteknisk litteraturdatabas som produceras av Statens geotekniska institut, databasen innehåller hänvisningar till internationell geot...
  Fritt tillgänglig
  I Geolagret kan man söka efter, beställa och i vissa fall ladda ner SGU:s produkter, det vill säga kartor, rapporter broschyrer och dylikt.
  Fritt tillgänglig