Databassök

Hitta en databas genom att söka på databasens namn. För att hitta databaser inom ditt ämne kan du filtrera på ämne, ämnesord och materialtyp.

Hittade 5 av 622 databaser:

 1. ChemIDplus provides access to structure and nomenclature authority files used for the identification of chemical substances cited in National Library ...
  Fritt tillgänglig
  The Hazardous Substances Data Bank (HSDB) is a toxicology database that focuses on the toxicology of potentially hazardous chemicals. It provides info...
  PubChem provides information on the biological activities of small molecules. It is a component of NIH's Molecular Libraries Roadmap Initiative. ...
  Fritt tillgänglig
  I Ämnesregistret kan man söka efter kemiska namn, synonymer, summaformler, CAS-nummer och EINECS-nummer (European Inventory of Existing Commercial Che...
  Fritt tillgänglig
  ChemSpider is a free chemical structure database providing fast access to over 63 million structures, properties, and associated information. By integ...
  Fritt tillgänglig