Databassök

Hitta en databas genom att söka på databasens namn. För att hitta databaser inom ditt ämne kan du filtrera på ämne, ämnesord och materialtyp.

Hittade 5 av 633 databaser:

 1. The Hazardous Substances Data Bank (HSDB) is a toxicology database that focuses on the toxicology of potentially hazardous chemicals. It provides info...
  PubChem provides information on the biological activities of small molecules. It is a component of NIH's Molecular Libraries Roadmap Initiative. ...
  Fritt tillgänglig
  ChemSpider is a free chemical structure database providing fast access to over 63 million structures, properties, and associated information. By integ...
  Fritt tillgänglig
  ChemIDplus provides access to structure and nomenclature authority files used for the identification of chemical substances cited in National Library ...
  Fritt tillgänglig
  I Ämnesregistret kan man söka efter kemiska namn, synonymer, summaformler, CAS-nummer och EINECS-nummer (European Inventory of Existing Commercial Che...
  Fritt tillgänglig