Databassök

Hitta en databas genom att söka på databasens namn. För att hitta databaser inom ditt ämne kan du filtrera på ämne, ämnesord och materialtyp.

Hittade 11 av 636 databaser:

 1. This database provides access to the case-law of the European Court of Human Rights, the European Commission of Human Rights and the Committee of Mini...
  Fritt tillgänglig
  The Max Planck Encyclopedia of Public International Law is a comprehensive online resource containing peer-reviewed articles on every aspect of public...
  Tillgänglig för Göteborgs universitet. Tillgänglig för alla från bibliotekens datorer
  Databasen består av Kungliga bibliotekets (KB) inskannade SOU:er från 1922 - 1996 samt Riksdagens öppna data från 1997 till innevarande år.
  Lovdata Pro innehåller de norska rättskällorna i fulltext, fullständiga EES-avtalen i norsk översättning, EFTA-domstolens avgöranden, CELEX m.m. Lovda...
  Tillgänglig för Göteborgs universitet, endast på campus. Tillgänglig för alla från bibliotekens datorer
  The Elgar Encyclopedia of Environmental Law is a reference work, providing comprehensive coverage of the field of environmental law. The Encyclopedia...
  Tillgänglig för Göteborgs universitet. Tillgänglig för alla från bibliotekens datorer
  Innehåller dansk lagstiftning med kommentarer samt Ugeskrift for Retsvaesen (UfR) med avgöranden från Højesteret. Danmarks love omfattar gällande lag ...
  Tillgänglig för Göteborgs universitet, endast på campus. Tillgänglig för alla från bibliotekens datorer
  Books, journals, and series published by the United Nations Secretariat, and its funds and programs. Covers a wide range of topics within human rights...
  Fritt tillgänglig
  Combining materials from several content providers Westlaw International offers a wide collection of legal and regulatory information dealing with all...
  Tillgänglig för Göteborgs universitet. Tillgänglig för alla från bibliotekens datorer
  HeinOnline's Law Journal Library is a collection of articles published in law reviews and other legal periodicals. HeinOnline User Rules
  Tillgänglig för Göteborgs universitet. Tillgänglig för alla från bibliotekens datorer
  This library contains the session laws of all 50 U.S. states as well as Canada, Australia, Puerto Rico, and Virgin Islands. It also includes the D.C. ...
  Tillgänglig för Göteborgs universitet. Tillgänglig för alla från bibliotekens datorer
  University of Gothenburg subscription includes access to the Maritime & Commercial Section on i-Law. This part contains law reports, documents, ne...
  Tillgänglig för Göteborgs universitet