Databassök

Hitta en databas genom att söka på databasens namn. För att hitta databaser inom ditt ämne kan du filtrera på ämne, ämnesord och materialtyp.

Hittade 7 av 623 databaser:

 1. Encyclopedia of Quaternary Science provides articles on all of the major topics in the field with links from ancient prehistory to modern environments...
  Tillgänglig för Göteborgs universitet. Tillgänglig för alla från bibliotekens datorer
  A multidisciplinary database of indexed research literature on the earth sciences, including geology, human and physical geography, environmental scie...
  Tillgänglig för Göteborgs universitet. Tillgänglig för alla från bibliotekens datorer
  Forskare och studenter vid landets högskolor och universitet har tillgång till geodata från Lantmäteriet, SCB Statistiska centralbyrån, SGU Sveriges g...
  GeoRef provides access to the geoscience literature of the world. The database contains a vast amount of references to geoscience journal articles, bo...
  Tillgänglig för Göteborgs universitet. Tillgänglig för alla från bibliotekens datorer
  Science Citation Index Expanded is a multidisciplinary index to the journal literature of the sciences.
  Tillgänglig för Göteborgs universitet. Tillgänglig för alla från bibliotekens datorer
  I GeoLagret kan man söka efter, beställa och i vissa fall ladda ner SGU:s produkter, såsom kartor, rapporter broschyrer och dylikt. Här finns också in...
  Fritt tillgänglig
  SGI-Line är en geoteknisk litteraturdatabas som produceras av Statens geotekniska institut, databasen innehåller hänvisningar till internationell geot...
  Fritt tillgänglig