Databassök

Hitta en databas genom att söka på databasens namn. För att hitta databaser inom ditt ämne kan du filtrera på ämne, ämnesord och materialtyp.

Hittade 4 av 623 databaser:

  1. Provides up-to-date bibliographic citations on publications in the field of biblical research. Indexes books, journal articles, essays and collective ...
    Birgittabibliografin är sedan våren 2003 en del av den totala LIBRIS-databasen, och utgör en vetenskaplig bibliografi över litteratur om den heliga Bi...
    The Internet Encyclopedia of Philosophy (IEP) provides access to detailed, scholarly information on key topics and philosophers in all areas of philos...
    Stanford Encyclopedia of Philosophy (SEP) is designed so that each entry is maintained and kept up to date by an expert or group of experts in the fie...