Databassök

Hitta en databas genom att söka på databasens namn. För att hitta databaser inom ditt ämne kan du filtrera på ämne, ämnesord och materialtyp.

Hittade 2 av 623 databaser:

  1. The Historical Atlas of Islam covers the history of the Islamic world starting in section I with the Early Muslim Earth and Sky maps and charts over t...
    Tillgänglig för Göteborgs universitet. Tillgänglig för alla från bibliotekens datorer
    12 000 kartor över byar och gårdar från perioden 1630-1655. Du kan söka i materialet på olika sätt, via register eller via modern karta. Databasen GEO...