Databassök

Hitta en databas genom att söka på databasens namn. För att hitta databaser inom ditt ämne kan du filtrera på ämne, ämnesord och materialtyp.

Hittade 3 av 623 databaser:

  1. The Internet Encyclopedia of Philosophy (IEP) provides access to detailed, scholarly information on key topics and philosophers in all areas of philos...
    Språkbanken inrättades 1975 som en nationell resurs placerad vid Göteborgs universitet. Språkbankens uppdrag är att samla in, förädla och tillgängligg...
    Fritt tillgänglig
    Stanford Encyclopedia of Philosophy (SEP) is designed so that each entry is maintained and kept up to date by an expert or group of experts in the fie...