Databassök

Hitta en databas genom att söka på databasens namn. För att hitta databaser inom ditt ämne kan du filtrera på ämne, ämnesord och materialtyp.

Hittade 3 av 628 databaser:

  1. Språkbanken inrättades 1975 som en nationell resurs placerad vid Göteborgs universitet. Språkbankens uppdrag är att samla in, förädla och tillgängligg...
    Fritt tillgänglig
    Levnadsteckningar över 1 000 svenska kvinnor eller kvinnor som varit verksamma i Sverige, från medeltid till nutid. Endast avlidna kvinnor finns med. ...
    A reference tool for writers, editors, proofreaders, indexers, copywriters, designers, and publishers, giving guidance on style, usage, and grammar.
    Tillgänglig för Göteborgs universitet. Tillgänglig för alla från bibliotekens datorer