Databassök

Hitta en databas genom att söka på databasens namn. För att hitta databaser inom ditt ämne kan du filtrera på ämne, ämnesord och materialtyp.

Hittade 7 av 623 databaser:

 1. Digitized books, images, photos, objects, newspapers and archives. Europeana is a joint project between archives, museums and libraries from the whole...
  Fritt tillgänglig
  Forskare och studenter vid landets högskolor och universitet har tillgång till geodata från Lantmäteriet, SCB Statistiska centralbyrån, SGU Sveriges g...
  The Historical Atlas of Islam covers the history of the Islamic world starting in section I with the Early Muslim Earth and Sky maps and charts over t...
  Tillgänglig för Göteborgs universitet. Tillgänglig för alla från bibliotekens datorer
  Bilddatabasen innehåller ett urval av bilder och fotografier ur KvinnSams handskriftsarkiv.
  12 000 kartor över byar och gårdar från perioden 1630-1655. Du kan söka i materialet på olika sätt, via register eller via modern karta. Databasen GEO...
  National Geographic’s online atlas. An interactive tool that allows users to select from a variety of subjects in order to combine different layers to...
  Searchable database of digital images and associated catalogue data, with new image collections added several times a year. ARTstor covers many time p...
  Tillgänglig för Göteborgs universitet. Tillgänglig för alla från bibliotekens datorer