Databassök

Hitta en databas genom att söka på databasens namn. För att hitta databaser inom ditt ämne kan du filtrera på ämne, ämnesord och materialtyp.

Hittade 604 av 604 databaser:

  1. AGRICOLA (AGRICultural OnLine Access) serves as the catalogue and index to the collections of the National Agricultural Library, as well as a primary ...
    Fritt tillgänglig
    AlgaeBASE is a database of information on algae that includes terrestrial, marine and freshwater organisms. At present, the data for the marine algae,...
    Fritt tillgänglig
    European information and research on Latin America. The portal is the result of cooperation between the networks REDIAL and CEISAL, its objective is t...
    The Anthropological Index to Current Periodicals in the The Anthropology Library at the British Museum (incorporating the former Royal Anthropological...
    Arbline är en katalog som täcker ämnesområdena arbetsliv, arbetsmiljö och arbetsmarknad. Den innehåller referenser till böcker, rapporter, konferenspu...
    Fritt tillgänglig
    Sökbart index till tidskrifterna Arkitektur och Byggmästaren. Referenser ges till artiklar, presentationer, recensioner och notiser under mer än 100 å...
    Fritt tillgänglig
    ArtDatabanken arbetar med kunskapen om den biologiska mångfalden i Sverige. I arbetsuppgifterna ingår att insamla, utvärdera och lagra den viktigaste ...
    Fritt tillgänglig
    Referenser till tidningsartiklar från 1979 och framåt. I Artikelsök indexeras artiklar från stora delar av den svenska periodiska litteraturen - dagst...
    Tillgänglig för Göteborgs universitet. Tillgänglig för alla från bibliotekens datorer
    Store norske leksikon består av kvalitetssäkrade artiklar och har varit Norges ledande uppslagsverk under hundra år. Kunnskapsforlaget har det redakti...
    The AsiaPortal is a Nordic information portal for researchers, students, government officers and journalists with an interest in Asia. Its content is ...
    Tillgänglig för Göteborgs universitet
    The database provides access to information about Basque topics written or produced after 1994. Core journals are indexed completely while other journ...
    Fritt tillgänglig
    The Bibliographic Database of the Conservation Information Network is a bibliographic resource for the conservation, preservation and restoration of c...
    Fritt tillgänglig
    The data available on the Getty Web site comprises two databases: BHA and RILA. BHA (Bibliography of the History of Art/Bibliographie d'histoire de l'...
    Fritt tillgänglig
    Provides up-to-date bibliographic citations on publications in the field of biblical research. Indexes books, journal articles, essays and collective ...
    Bibliografien omfatter dansk og udenlandsk litteratur om arkitektur, billedkunst og kunstindustri. BDK dækker indtil videre kun perioden fra 1981 til ...
    The Biodiversity Heritage Library, is a consortium of natural history and botanical libraries that cooperate to digitize and make accessible the legac...
    Birgittabibliografin är sedan våren 2003 en del av den totala LIBRIS-databasen, och utgör en vetenskaplig bibliografi över litteratur om den heliga Bi...
    Bibliografin omfattar litteratur ner till artikelnivå om landskapet Bohuslän. Den innehåller följande materialkategorier: monografier och samlingsv...
    Fritt tillgänglig
    CAMEO is a searchable information center developed by the Museum of Fine Arts, Boston. The MATERIALS database contains chemical, physical, visual, and...
    Fritt tillgänglig
    Compustat covers financial accounting, economic and marketing data on US and foreign public companies. Access is granted via the WRDS interface.
    Tillgänglig för Göteborgs universitet
    CORDIS (the Community Research and Development Information Service) is the European Commission's information service on European Research and Innovati...
    Fritt tillgänglig
    The Country Studies Series presents a description and analysis of the historical setting and the social, economic, political, and national security sy...
    Fritt tillgänglig
    CRSP, The Center for Research in Security Prices, is a collection of standard and derived securities prices, return, and volume data for the NYSE, AME...
    Tillgänglig för Göteborgs universitet
    Rättsfall från EU-domstolen. Tänk på att ett rättsfall kan ha initierats långt tidigare. Ibland kan det ta flera år innan domslutet fattas. Databasen ...
    Fritt tillgänglig
    Innehåller referenser till svenska doktorsavhandlingar inom kvinno-, mans- och genusforskning. Databasen produceras av Kvinnohistoriska samlingarna i ...
    Fritt tillgänglig
    Information om och kontaktvägar till svenska genusforskare, på lägst doktorandnivå. Utvecklad av Nationella sekretariatet för genusforskning och Kv...
    Fritt tillgänglig
    Databasen KVINNSAM, som är en del av Libris-databasen, är en tvärvetenskaplig databas som innehåller genusvetenskapliga referenser till böcker, bokkap...
    Fritt tillgänglig
    Finskt pressregister omfattande över 300 000 referenser till artiklar ur finlandssvenska dagstidningar.
    Fritt tillgänglig
    Produktsäkerhetsdatablad och information om ett stort antal dentala biomaterial på den nordiska marknaden.
    DIOTIMA is an interdisciplinary resource for anyone interested in patterns of gender around the ancient Mediterranean and as a forum for collaboration...
    Fritt tillgänglig
    dLiver är den samlade ingången till det flesta digitaliserade dokument som finns på Göteborgs universitetsbibliotek. Det är material från Göteborgs un...
    Fritt tillgänglig
    Free, full text, quality controlled scientific and scholarly journals, covering all subjects and many languages.
    Dramawebben är ett digitalt arkiv över upphovsrättsligt fri svensk dramatik. Dramatexterna finns återgivna i fulltext och är publicerade antingen i sk...
    Fritt tillgänglig
    EconPapers provides access to RePEc, the world's largest collection of on-line Economics working papers, journal articles and software.
    Fritt tillgänglig
    The ECOTOX (ECOTOXicology) database provides single chemical toxicity information for aquatic and terrestrial life. ECOTOX is a useful tool for examin...
    Fritt tillgänglig
    The EDGAR database contains the electronic filings of US public companies to the Securities and Exchange Commission. Allows you to retrieve real-time ...
    Fritt tillgänglig
    The database contains resources on gender-based violence, gender and media, gender and climate change, work-life balance, men and gender equality and ...
    ePIC is a major resource discovery project to provide a single point of search across all Kew's major specimen, bibliographic and taxonomic databases ...
    Vad gör EU:s olika institutioner, hur kommer en EU-lag till och hur påverkas Sverige av medlemskapet i EU? Här får du en övergripande bild av hur EU-a...
    Fritt tillgänglig
    EUR-Lex ger direkt och gratis åtkomst till EU-rätten. Systemet bygger på sökningar i EUT (Europeiska unionens officiella tidning) som till exempel inn...
    Fritt tillgänglig
Visa alla