Databassök

Hitta en databas genom att söka på databasens namn. För att hitta databaser inom ditt ämne kan du filtrera på ämne, ämnesord och materialtyp.

Hittade 2 av 627 databaser:

  1. zbMATH Open is a comprehensive abstracting and reviewing service in pure and applied mathematics, edited by the European Mathematical Society (EMS), t...
    Fritt tillgänglig
    This citation index covers conference literature in all scientific and technical fields, including: Agriculture, Biochemistry, Biology, Biotechnology,...
    Tillgänglig för Göteborgs universitet. Tillgänglig för alla från bibliotekens datorer