Databassök

Hitta en databas genom att söka på databasens namn. För att hitta databaser inom ditt ämne kan du filtrera på ämne, ämnesord och materialtyp.

Hittade 62 av 623 databaser:

 1. European information and research on Latin America. The portal is the result of cooperation between the networks REDIAL and CEISAL, its objective is t...
  The Anthropological Index to Current Periodicals in the The Anthropology Library at the British Museum (incorporating the former Royal Anthropological...
  Arbline är en katalog som täcker ämnesområdena arbetsliv, arbetsmiljö och arbetsmarknad. Den innehåller referenser till böcker, rapporter, konferenspu...
  Fritt tillgänglig
  Drygt 40 olika nyckeltal för cirka 800 branscher som presenteras i form av median och kvartilvärden där jämförelse sker på branschnivå och antal anstä...
  Fritt tillgänglig
  CORDIS (the Community Research and Development Information Service) is the European Commission's information service on European Research and Innovati...
  Fritt tillgänglig
  The Country Studies Series presents a description and analysis of the historical setting and the social, economic, political, and national security sy...
  Fritt tillgänglig
  The database contains resources on gender-based violence, gender and media, gender and climate change, work-life balance, men and gender equality and ...
  Vad gör EU:s olika institutioner, hur kommer en EU-lag till och hur påverkas Sverige av medlemskapet i EU? Här får du en övergripande bild av hur EU-a...
  Fritt tillgänglig
  EUR-Lex ger direkt och gratis åtkomst till EU-rätten. Systemet bygger på sökningar i EUT (Europeiska unionens officiella tidning) som till exempel inn...
  Fritt tillgänglig
  Lagförslag från Europeiska Kommissionen. Man kan följa lagförslagets väg genom institutionerna.
  Europa är Europeiska unionens officiella webbplats. Den innehåller nyheter, institutionernas hemsidor, möjlighet att se vad som sker inom varje ämneso...
  Fritt tillgänglig
  EBSEES lists books, journal articles, reviews and theses on Eastern Europe (formerly Communist countries) published in Western Europe.
  Contains data on health indicators, including basic demographic and socioeconomic indicators; some lifestyle- and environment-related indicators; mort...
  Tillgänglig för Göteborgs universitet. Tillgänglig för alla från bibliotekens datorer
  Digitized books, images, photos, objects, newspapers and archives. Europeana is a joint project between archives, museums and libraries from the whole...
  Fritt tillgänglig
  Register över handlingar från Europeiska unionens råd. Innehåller bland annat lagstiftningsdokument av olika slag, protokoll m.m. De handlingar som är...
  Eurostat is the statistical office of the European Union situated in Luxembourg. Its task is to provide the European Union with statistics at European...
  Fritt tillgänglig
  Databasen består av referenser till monografier, artiklar, kommittébetänkanden, kongressrapporter och s.k. "grå litteratur" om mänskliga rättigheter. ...
  Fritt tillgänglig
  Databasen består av Kungliga bibliotekets (KB) inskannade SOU:er från 1922 - 1996 samt Riksdagens öppna data från 1997 till innevarande år.
  Frontiers is an Open Access publisher, publishing journals in medicine, science, engineering, humanities and social sciences. All journals are open to...
  Fritt tillgänglig
  The Gender Data Portal is the World Bank Group’s comprehensive source for the latest sex-disaggregated data and gender statistics covering demography,...
  The database contains gender statistics from all over the European Union (EU) and beyond, at the EU, Member State and European level. It is aimed at p...
  Innehåller information om genomförande av EU-direktiv i Sverige. I databasen anges de svenska författningar som genomför direktivet, uppgift om public...
  HCI Bibliography is a non-profit multinational volunteer effort to provide a free comprehensive online bibliography of the field of Human-Computer Int...
  Fritt tillgänglig
  HEDBIB is a database on higher education systems, administration, planning, policy, and evaluation. It has been maintained by the IAU, International A...
  Search in the official archives for historical documents of the Institutions of the European Union.
  Äldre statistik och längre tidsserier som SCB digitaliserat. All viktigare officiell statistik från 1800-talet är digitaliserad och digitaliseringen a...
  Fritt tillgänglig
  The Handbook is a bibliography on Latin America consisting of works selected and annotated by scholars. Edited by the Hispanic Division of the Library...
  Fritt tillgänglig
  This database provides access to the case-law of the European Court of Human Rights, the European Commission of Human Rights and the Committee of Mini...
  Fritt tillgänglig
  IATE is the EU inter-institutional terminology database. IATE has been used in the EU institutions and agencies since summer 2004 for the collection, ...
  Fritt tillgänglig
  The International Monetary Fund (IMF) provides statistics on many aspects of international finance going back to 1948. The IMF eLibrary gives direct a...
  Fritt tillgänglig
  The International Data Base (IDB) is a computerized data bank containing statistical tables of demographic and socioeconomic data for countries and ar...
  Journals published by John Benjamins. Subject areas: Linguistics, Translation & Interpreting Studies, Communication Studies, Psychology, Sociology...
  Tillgänglig för Göteborgs universitet, endast på campus. Tillgänglig för alla från bibliotekens datorer
  NCK:s kunskapsbank är en webbplats inom områdena mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Här finns ...
  Fritt tillgänglig
  Labordoc contains references and full text access to the world's literature on the world of work and covers all of the publications by the Internation...
  Fritt tillgänglig
  National Geographic’s online atlas. An interactive tool that allows users to select from a variety of subjects in order to combine different layers to...
  The Minimum set of gender indicators is a collection of 52 quantitative indicators and 11 qualitative indicators addressing relevant issues related to...
  This National Accounts Statistics database contains a complete and consistent set of time series from 1970 onwards of main national accounts aggregate...
  Nordic Base of Early Childhood Education and Care (NB-ECEC) samlar ny kvalitetssäkrad skandinavisk forskning om barn i åldrarna 0-6-år i förskola och ...
  Fritt tillgänglig
  The United Nations Official Documents System (ODS) is the electronic repository for official documents published by the United Nations. The full text ...
  Fritt tillgänglig
  Persee.fr offre un accès libre et gratuit à des collections complètes de publications scientifiques (revues, livres, actes de colloques, publications ...
  Fritt tillgänglig
Visa alla