Databassök

Hitta en databas genom att söka på databasens namn. För att hitta databaser inom ditt ämne kan du filtrera på ämne, ämnesord och materialtyp.

Hittade 15 av 623 databaser:

 1. CORDIS (the Community Research and Development Information Service) is the European Commission's information service on European Research and Innovati...
  Fritt tillgänglig
  Vad gör EU:s olika institutioner, hur kommer en EU-lag till och hur påverkas Sverige av medlemskapet i EU? Här får du en övergripande bild av hur EU-a...
  Fritt tillgänglig
  EUR-Lex ger direkt och gratis åtkomst till EU-rätten. Systemet bygger på sökningar i EUT (Europeiska unionens officiella tidning) som till exempel inn...
  Fritt tillgänglig
  Lagförslag från Europeiska Kommissionen. Man kan följa lagförslagets väg genom institutionerna.
  Europa är Europeiska unionens officiella webbplats. Den innehåller nyheter, institutionernas hemsidor, möjlighet att se vad som sker inom varje ämneso...
  Fritt tillgänglig
  Digitized books, images, photos, objects, newspapers and archives. Europeana is a joint project between archives, museums and libraries from the whole...
  Fritt tillgänglig
  Register över handlingar från Europeiska unionens råd. Innehåller bland annat lagstiftningsdokument av olika slag, protokoll m.m. De handlingar som är...
  Eurostat is the statistical office of the European Union situated in Luxembourg. Its task is to provide the European Union with statistics at European...
  Fritt tillgänglig
  Databasen består av Kungliga bibliotekets (KB) inskannade SOU:er från 1922 - 1996 samt Riksdagens öppna data från 1997 till innevarande år.
  The database contains gender statistics from all over the European Union (EU) and beyond, at the EU, Member State and European level. It is aimed at p...
  Innehåller information om genomförande av EU-direktiv i Sverige. I databasen anges de svenska författningar som genomför direktivet, uppgift om public...
  Search in the official archives for historical documents of the Institutions of the European Union.
  IATE is the EU inter-institutional terminology database. IATE has been used in the EU institutions and agencies since summer 2004 for the collection, ...
  Fritt tillgänglig
  Pressmeddelanden från EU:s institutioner.
  Fritt tillgänglig
  TED (Tenders Electronic Daily) är webbversionen av ”Tillägg till Europeiska unionens tidning” för offentlig upphandling i Europa.