Databassök

Hitta en databas genom att söka på databasens namn. För att hitta databaser inom ditt ämne kan du filtrera på ämne, ämnesord och materialtyp.

Hittade 14 av 621 databaser:

 1. Drygt 40 olika nyckeltal för cirka 800 branscher som presenteras i form av median och kvartilvärden där jämförelse sker på branschnivå och antal anstä...
  Fritt tillgänglig
  Eurostat is the statistical office of the European Union situated in Luxembourg. Its task is to provide the European Union with statistics at European...
  Fritt tillgänglig
  Databasen består av Kungliga bibliotekets (KB) inskannade SOU:er från 1922 - 1996 samt Riksdagens öppna data från 1997 till innevarande år.
  The Gender Data Portal is the World Bank Group’s comprehensive source for the latest sex-disaggregated data and gender statistics covering demography,...
  The database contains gender statistics from all over the European Union (EU) and beyond, at the EU, Member State and European level. It is aimed at p...
  The International Monetary Fund (IMF) provides statistics on many aspects of international finance going back to 1948. The IMF eLibrary gives direct a...
  Fritt tillgänglig
  The International Data Base (IDB) is a computerized data bank containing statistical tables of demographic and socioeconomic data for countries and ar...
  This National Accounts Statistics database contains a complete and consistent set of time series from 1970 onwards of main national accounts aggregate...
  I Statistikdatabasen finns större delen av den officiella statistik SCB ansvarar för. Dessutom finns officiell statistik från 13 andra statistikansvar...
  Statistik över svenska tidningar och tidskrifter.
  United Nations and agency statistics, covering economic, social, financial and development topics.
  Fritt tillgänglig
  The UNECE Statistical Database contains a wide range of data covering Europe, North America and Central Asia. Users can download data free of charge v...
  Health and health-related statistical information from the WHO Global Programme on Evidence for Health Policy.
  Fritt tillgänglig
  The World Bank's Open Data initiative is intended to provide all users with access to World Bank data. The data catalogue is a listing of available Wo...
  Fritt tillgänglig