Databassök

Hitta en databas genom att söka på databasens namn. För att hitta databaser inom ditt ämne kan du filtrera på ämne, ämnesord och materialtyp.

Hittade 210 av 623 databaser:

 1. I Ämnesregistret kan man söka efter kemiska namn, synonymer, summaformler, CAS-nummer och EINECS-nummer (European Inventory of Existing Commercial Che...
  Fritt tillgänglig
  Bibliografi över det svenska offentliga trycket från 1500-talet och fram till 1833.
  Fritt tillgänglig
  zbMATH Open is a comprehensive abstracting and reviewing service in pure and applied mathematics, edited by the European Mathematical Society (EMS), t...
  Fritt tillgänglig
  Portal for language and language-related products and services on the web with more than 1800 dictionaries on more than 250 languages.
  Fritt tillgänglig
  The Yearbook of the United Nations has been the primary reference work on the Organization since 1946. It details the many activities of the Organizat...
  The World Bank's Open Data initiative is intended to provide all users with access to World Bank data. The data catalogue is a listing of available Wo...
  Fritt tillgänglig
  WHOLIS is a bibliographic database with material pubished by the WHO. The library database is the collective electronic memory for all WHO documentati...
  Fritt tillgänglig
  The Institutional Repository for Information Sharing (IRIS) is the digital library of WHO’s published material and technical information in full text ...
  Fritt tillgänglig
  Health and health-related global statistical information from World Health Organization
  Huvudsakliga ämnesområden i Vitterhetsakademiens bibliotekskatalog: arkeologi, medeltidens konst- och byggnadshistoria, numismatik samt kulturmiljövår...
  Fritt tillgänglig
  Vipunen är den finska utbildningsförvaltningens statistiktjänst. I tjänsten finner du statistik- och indikatoruppgifter för utbildningen inom olika se...
  Fritt tillgänglig
  SEARCH is the USDA National Agricultural Library’s main search tool. It provides simple, one-stop access to more than 8 million records covering all a...
  Magister- och kandidatuppsatser, det vill säga C- D- och Y-uppsatser från svenska högskolor och universitet. Uppsatser.se visar uppsatser lagrade i LI...
  Fritt tillgänglig
  All multilateral treaties deposited with the Secretary-General of the United Nations and those formerly deposited with the League of Nations - their l...
  A database of peace agreements, guidance documents and information on UN mediation support activities and services.
  The United Nations Digital Library (UNDL) includes UN documents, voting data, speeches, maps, and open access publications. The platform provides acce...
  The UNECE Statistical Database contains a wide range of data covering Europe, North America and Central Asia. Users can download data free of charge v...
  United Nations and agency statistics, covering economic, social, financial and development topics.
  Fritt tillgänglig
  Books, journals, and series published by the United Nations Secretariat, and its funds and programs. Covers a wide range of topics within human rights...
  Fritt tillgänglig
  The Uppsala Conflict Database is a free resource of information on armed conflicts of the world. Here you will find information on the warring parties...
  Statistik över svenska tidningar och tidskrifter.
  Tropicos® was originally created for internal research at the Missouri Botanical Garden, but has since been made available to the world’s scientific c...
  Fritt tillgänglig
  The TRIP Database is a clinical search tool designed to allow health professionals to rapidly identify the highest quality clinical evidence for clini...
  Fritt tillgänglig
  TRID contains records of transportation research worldwide. It combines the records from TRB's Transportation Research Information Services (TRIS) Dat...
  Fritt tillgänglig
  The Science Fiction and Fantasy Research Database is an online, searchable compilation and extension of Science Fiction and Fantasy Reference Index 18...
  A database that reports on retractions of scientific papers.
  Collection of materials, textual and visual, on the Archaic and Classical Greek world.
  Textbook in geriatrics.
  An enhanced online version of the Merck Manuals, a series of healthcare books for medical professionals and consumers, updated periodically with new i...
  Fritt tillgänglig
  The Internet Encyclopedia of Philosophy (IEP) provides access to detailed, scholarly information on key topics and philosophers in all areas of philos...
  Global Library of Women's Medicine is a web library incorporating a vast range of detailed clinical information across the whole field of women's medi...
  The Getty Conservation Institute (GCI) is a private, non-profit institution that works internationally to advance conservation practice through resear...
  TED (Tenders Electronic Daily) är webbversionen av ”Tillägg till Europeiska unionens tidning” för offentlig upphandling i Europa.
  SwePub ger dig möjlighet att söka bland artiklar, konferensbidrag, avhandlingar m.m. som publicerats vid svenska lärosäten. Använd SwePub för att få e...
  Fritt tillgänglig
  12 000 kartor över byar och gårdar från perioden 1630-1655. Du kan söka i materialet på olika sätt, via register eller via modern karta. Databasen GEO...
  Svenskt översättarlexikon är ett biobibliografiskt uppslagsverk med artiklar om svenska och finlandssvenska översättare från äldsta tid till idag. Dat...
  Svenskt visarkiv innehåller material inom folkmusik, visor, äldre populärmusik, svensk jazz, folklig dans, spelmansmusik och inflyttade musiktradition...
  Fritt tillgänglig
  Levnadsteckningar över 1 000 svenska kvinnor eller kvinnor som varit verksamma i Sverige, från medeltid till nutid. Endast avlidna kvinnor finns med. ...
  Riksarkivets avdelning Svenskt Diplomatarium publicerar våra bevarade medeltidsdokument (diplom). Det rör sig om såväl originalbrev på pergament och p...
  Svenskt biografiskt lexikon (SBL) är ett personhistoriskt lexikon som började ges ut 1917. Lexikonet utgör en på förstahandskällor baserad generalinve...
Visa alla