Databassök

Hitta en databas genom att söka på databasens namn. För att hitta databaser inom ditt ämne kan du filtrera på ämne, ämnesord och materialtyp.

Hittade 62 av 624 databaser:

 1. Bibliografi över det svenska offentliga trycket från 1500-talet och fram till 1833.
  Fritt tillgänglig
  The Yearbook of the United Nations has been the primary reference work on the Organization since 1946. It details the many activities of the Organizat...
  The World Bank's Open Data initiative is intended to provide all users with access to World Bank data. The data catalogue is a listing of available Wo...
  Fritt tillgänglig
  WHOLIS is a bibliographic database with material pubished by the WHO. The library database is the collective electronic memory for all WHO documentati...
  Fritt tillgänglig
  The Institutional Repository for Information Sharing (IRIS) is the digital library of WHO’s published material and technical information in full text ...
  Fritt tillgänglig
  Health and health-related global statistical information from World Health Organization
  Vipunen är den finska utbildningsförvaltningens statistiktjänst. I tjänsten finner du statistik- och indikatoruppgifter för utbildningen inom olika se...
  Fritt tillgänglig
  All multilateral treaties deposited with the Secretary-General of the United Nations and those formerly deposited with the League of Nations - their l...
  A database of peace agreements, guidance documents and information on UN mediation support activities and services.
  The United Nations Digital Library (UNDL) includes UN documents, voting data, speeches, maps, and open access publications. The platform provides acce...
  The UNECE Statistical Database contains a wide range of data covering Europe, North America and Central Asia. Users can download data free of charge v...
  United Nations and agency statistics, covering economic, social, financial and development topics.
  Fritt tillgänglig
  Books, journals, and series published by the United Nations Secretariat, and its funds and programs. Covers a wide range of topics within human rights...
  Fritt tillgänglig
  The Uppsala Conflict Database is a free resource of information on armed conflicts of the world. Here you will find information on the warring parties...
  Statistik över svenska tidningar och tidskrifter.
  TED (Tenders Electronic Daily) är webbversionen av ”Tillägg till Europeiska unionens tidning” för offentlig upphandling i Europa.
  12 000 kartor över byar och gårdar från perioden 1630-1655. Du kan söka i materialet på olika sätt, via register eller via modern karta. Databasen GEO...
  Databasen Svenska dagstidningar innehåller cirka 1500 digitaliserade dagstidningar från år 1645 fram till nutid, med undantag för de senaste fyra måna...
  Statistics and indicators on women and men in six specific fields of concern: - Population - Health - Women and men in families - Education - Work - P...
  I Statistikdatabasen finns större delen av den officiella statistik SCB ansvarar för. Dessutom finns officiell statistik från 13 andra statistikansvar...
  Pressmeddelanden från EU:s institutioner.
  Fritt tillgänglig
  PubMed, a service of the National Library of Medicine, includes the database Medline, and covers fields of biomedicine, nursing, dentistry, veterinary...
  Fritt tillgänglig
  Persee.fr offre un accès libre et gratuit à des collections complètes de publications scientifiques (revues, livres, actes de colloques, publications ...
  Fritt tillgänglig
  The United Nations Official Documents System (ODS) is the electronic repository for official documents published by the United Nations. The full text ...
  Fritt tillgänglig
  Nordic Base of Early Childhood Education and Care (NB-ECEC) samlar ny kvalitetssäkrad skandinavisk forskning om barn i åldrarna 0-6-år i förskola och ...
  Fritt tillgänglig
  This National Accounts Statistics database contains a complete and consistent set of time series from 1970 onwards of main national accounts aggregate...
  The Minimum set of gender indicators is a collection of 52 quantitative indicators and 11 qualitative indicators addressing relevant issues related to...
  National Geographic’s online atlas. An interactive tool that allows users to select from a variety of subjects in order to combine different layers to...
  Labordoc contains references and full text access to the world's literature on the world of work and covers all of the publications by the Internation...
  Fritt tillgänglig
  NCK:s kunskapsbank är en webbplats inom områdena mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Här finns ...
  Fritt tillgänglig
  Journals published by John Benjamins. Subject areas: Linguistics, Translation & Interpreting Studies, Communication Studies, Psychology, Sociology...
  Tillgänglig för Göteborgs universitet, endast på campus. Tillgänglig för alla från bibliotekens datorer
  The International Data Base (IDB) is a computerized data bank containing statistical tables of demographic and socioeconomic data for countries and ar...
  The International Monetary Fund (IMF) provides statistics on many aspects of international finance going back to 1948. The IMF eLibrary gives direct a...
  Fritt tillgänglig
  IATE is the EU inter-institutional terminology database. IATE has been used in the EU institutions and agencies since summer 2004 for the collection, ...
  Fritt tillgänglig
  This database provides access to the case-law of the European Court of Human Rights, the European Commission of Human Rights and the Committee of Mini...
  Fritt tillgänglig
  The Handbook is a bibliography on Latin America consisting of works selected and annotated by scholars. Edited by the Hispanic Division of the Library...
  Fritt tillgänglig
  Äldre statistik och längre tidsserier som SCB digitaliserat. All viktigare officiell statistik från 1800-talet är digitaliserad och digitaliseringen a...
  Fritt tillgänglig
  Search in the official archives for historical documents of the Institutions of the European Union.
  HEDBIB is a database on higher education systems, administration, planning, policy, and evaluation. It has been maintained by the IAU, International A...
  HCI Bibliography is a non-profit multinational volunteer effort to provide a free comprehensive online bibliography of the field of Human-Computer Int...
  Fritt tillgänglig
Visa alla