Databassök

Hitta en databas genom att söka på databasens namn. För att hitta databaser inom ditt ämne kan du filtrera på ämne, ämnesord och materialtyp.

Hittade 49 av 623 databaser:

 1. Combining materials from several content providers Westlaw International offers a wide collection of legal and regulatory information dealing with all...
  Tillgänglig för Göteborgs universitet. Tillgänglig för alla från bibliotekens datorer
  JUNO (tidigare Karnov och Zeteo) innehåller samtliga svenska gällande lagar och förordningar med kommentarer till dessa samt länkar till rättsfall och...
  Tillgänglig för Göteborgs universitet. Tillgänglig för alla från bibliotekens datorer
  Infotorg är den databas där vi har tillgång till flest rättsfall. Databasen innehåller svenskt juridiskt material som lagar, förarbeten, rättsfall och...
  Tillgänglig för Göteborgs universitet
  Gemensam författningssamling avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. Innehåller föreskrifter och allmänna råd från åtta...
  Fritt tillgänglig
  HeinOnline's Law Journal Library is a collection of articles published in law reviews and other legal periodicals. HeinOnline User Rules
  Tillgänglig för Göteborgs universitet. Tillgänglig för alla från bibliotekens datorer
  Bibliografi över det svenska offentliga trycket från 1500-talet och fram till 1833.
  Fritt tillgänglig
  Focusing on the study of historic and current constitutions of governments, World Constitutions Illustrated enables scholars to research the constitut...
  Tillgänglig för Göteborgs universitet. Tillgänglig för alla från bibliotekens datorer
  Books, journals, and series published by the United Nations Secretariat, and its funds and programs. Covers a wide range of topics within human rights...
  Fritt tillgänglig
  TradeLawGuide (TLG) is an innovative tool for researching World Trade Organization (WTO) law. The database provides access to WTO jurisprudence (repor...
  Tillgänglig för Göteborgs universitet. Tillgänglig för alla från bibliotekens datorer
  Taylor & Francis eBooks is a platform hosting electronic books published by the Taylor & Francis Group (including Routledge, Psychology Press,...
  Tillgänglig för Göteborgs universitet. Tillgänglig för alla från bibliotekens datorer
  PRV:s e-tjänst Svensk Patentdatabas är en databas som innehåller svenska patent, svenska offentliga patentansökningar, europeiska patent (EP-patent) s...
  I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras föreskrifter och allmänna råd samt kungörelser. Föreskrifter är bindande regler. Allmänna rå...
  Social Science Research Network (SSRN) is a world wide collaborative of leading scholars that is devoted to the rapid worldwide dissemination of socia...
  This library contains the session laws of all 50 U.S. states as well as Canada, Australia, Puerto Rico, and Virgin Islands. It also includes the D.C. ...
  Tillgänglig för Göteborgs universitet. Tillgänglig för alla från bibliotekens datorer
  Provides an overview of classic and current research and future trends in the Social Sciences and Humanities, while at the same time providing an auth...
  Tillgänglig för Göteborgs universitet. Tillgänglig för alla från bibliotekens datorer
  The full texts of Oxford online monographs in the core areas of Business and Management, Classical Studies, Economics and Finance, History, Law, Music...
  Tillgänglig för Göteborgs universitet. Tillgänglig för alla från bibliotekens datorer
  Oxford Handbooks Online (OHO) brings together the world’s leading scholars to discuss research and the latest thinking on a range of major topics. Eac...
  Tillgänglig för Göteborgs universitet. Tillgänglig för alla från bibliotekens datorer
  The Oxford Academic Journals Collection contains journals within the following research areas: Medicine, Life Sciences, Humanities, Social Sciences, M...
  Tillgänglig för Göteborgs universitet. Tillgänglig för alla från bibliotekens datorer
  The Open Society Justice Initiative, part of the Open Society Foundations, was established in 2003 to provide expert legal support for Open Society’s ...
  Tillgänglig för Göteborgs universitet. Tillgänglig för alla från bibliotekens datorer
  The Max Planck Encyclopedia of Public International Law is a comprehensive online resource containing peer-reviewed articles on every aspect of public...
  Tillgänglig för Göteborgs universitet. Tillgänglig för alla från bibliotekens datorer
  Online journals in the areas of Biotechnology; Biomedical Research/Life Sciences; Clinical Medicine, Surgery, and Nursing; Integrative Medicine; Law, ...
  Tillgänglig för Göteborgs universitet. Tillgänglig för alla från bibliotekens datorer
  University of Gothenburg subscription includes access to the Maritime & Commercial Section on i-Law. This part contains law reports, documents, ne...
  Tillgänglig för Göteborgs universitet
  Lovdata Pro innehåller de norska rättskällorna i fulltext, fullständiga EES-avtalen i norsk översättning, EFTA-domstolens avgöranden, CELEX m.m. Lovda...
  Tillgänglig för Göteborgs universitet, endast på campus. Tillgänglig för alla från bibliotekens datorer
  The Legislative Observatory database was set up in 1994 as a tool for monitoring the EU institutional decision-making process, with a particular focus...
  Länkar till rättsinformation från regering, riksdag, högre domstolar samt statliga myndigheter. Innehåller fulltext av förarbeten, författningar, sven...
  Fritt tillgänglig
  Kluwer Law Online Journals is a collection of electronic journals covering a broad spread of subject areas from air and space law to world competition...
  Tillgänglig för Göteborgs universitet. Tillgänglig för alla från bibliotekens datorer
  Innehåller dansk lagstiftning med kommentarer samt Ugeskrift for Retsvaesen (UfR) med avgöranden från Højesteret. Danmarks love omfattar gällande lag ...
  Tillgänglig för Göteborgs universitet, endast på campus. Tillgänglig för alla från bibliotekens datorer
  Det är av stor vikt för framtiden och för rättssäkerheten i Sverige att svensk juridisk litteratur finns tillgänglig under juristutbildningen, för jur...
  Fritt tillgänglig
  JP student social är ett verktyg för att inhämta och nyttja rättsinformation på socialrättsområdet. Systemet, som uppdateras dagligen, innehåller omfa...
  Tillgänglig för Göteborgs universitet
  JP Student Sjukvård is a resource containing constitutions, preparatory work, judgments, decisions and guiding documents in healthcare law.
  Tillgänglig för Göteborgs universitet. Tillgänglig för alla från bibliotekens datorer
  JP Student Migration är en tjänst som är anpassad för studier i migrationsrätt. Tjänsten ger tillgång till migrationsjuridikens alla källor, sökbart o...
  Tillgänglig för Göteborgs universitet
  Miljöfrågor inom offentlig förvaltning, privat näringsliv och rättsväsendet. Tjänsten har en daglig nyhetsbevakning och en faktabank, där du hittar la...
  Tillgänglig för Göteborgs universitet
  En LIBRIS-databas som omfattar litteratur framförallt inom ämnesområdet immateriellt rättsskydd, det vill säga patent-, varumärkes-, mönster-, namn- o...
  Fritt tillgänglig
  Produced by the American Association of Law Libraries, the Index to Foreign Legal Periodicals (IFLP) is the preeminent multilingual index to articles ...
  Tillgänglig för Göteborgs universitet. Tillgänglig för alla från bibliotekens datorer
  Idunn är en tvärvetenskaplig databas för nordiska e-tidskrifter i fulltext. Ca 50 titlar inom framförallt samhällsvetenskap och humaniora.
  Tillgänglig för Göteborgs universitet. Tillgänglig för alla från bibliotekens datorer
  This database provides access to the case-law of the European Court of Human Rights, the European Commission of Human Rights and the Committee of Mini...
  Fritt tillgänglig
  Innehåller information om genomförande av EU-direktiv i Sverige. I databasen anges de svenska författningar som genomför direktivet, uppgift om public...
  Författningar inom hälso- och sjukvård.
  Tillgänglig för Göteborgs universitet. Tillgänglig för alla från bibliotekens datorer
  Databasen består av Kungliga bibliotekets (KB) inskannade SOU:er från 1922 - 1996 samt Riksdagens öppna data från 1997 till innevarande år.
  Information om redovisning, revision, skatter och affärsrätt. Innehåller lagar, föreskrifter, handledningar, rekommendationer, tidskrifter, bland anna...
  Tillgänglig för Göteborgs universitet. Tillgänglig för alla från bibliotekens datorer
Visa alla