Databassök

Hitta en databas genom att söka på databasens namn. För att hitta databaser inom ditt ämne kan du filtrera på ämne, ämnesord och materialtyp.

Hittade 3 av 623 databaser:

  1. Searchable database of digital images and associated catalogue data, with new image collections added several times a year. ARTstor covers many time p...
    Tillgänglig för Göteborgs universitet. Tillgänglig för alla från bibliotekens datorer
    12 000 kartor över byar och gårdar från perioden 1630-1655. Du kan söka i materialet på olika sätt, via register eller via modern karta. Databasen GEO...
    The Historical Atlas of Islam covers the history of the Islamic world starting in section I with the Early Muslim Earth and Sky maps and charts over t...
    Tillgänglig för Göteborgs universitet. Tillgänglig för alla från bibliotekens datorer