Databassök

Hitta en databas genom att söka på databasens namn. För att hitta databaser inom ditt ämne kan du filtrera på ämne, ämnesord och materialtyp.

Hittade 36 av 636 databaser:

  1. Huvudsakliga ämnesområden i Vitterhetsakademiens bibliotekskatalog: arkeologi, medeltidens konst- och byggnadshistoria, numismatik samt kulturmiljövår...
    Fritt tillgänglig
    The Science Fiction and Fantasy Research Database is an online, searchable compilation and extension of Science Fiction and Fantasy Reference Index 18...
    Collection of materials, textual and visual, on the Archaic and Classical Greek world.
    12 000 kartor över byar och gårdar från perioden 1630-1655. Du kan söka i materialet på olika sätt, via register eller via modern karta. Databasen GEO...
    Svenskt översättarlexikon är ett biobibliografiskt uppslagsverk med artiklar om svenska och finlandssvenska översättare från äldsta tid till idag. Dat...
    Levnadsteckningar över 1 000 svenska kvinnor eller kvinnor som varit verksamma i Sverige, från medeltid till nutid. Endast avlidna kvinnor finns med. ...
    Riksarkivets avdelning Svenskt Diplomatarium publicerar våra bevarade medeltidsdokument (diplom). Det rör sig om såväl originalbrev på pergament och p...
    Svenskamerikansk bibliografi är en del av den totala LIBRIS-databasen, och innehåller referenser till tryckalster på svenska språket publicerade i För...
    Skeppsrullor, skeppsjournaler, dagböcker och övriga handlingar från Ostindiska kompaniet. Göteborgs UB:s arkiv från kompaniet och kompanihandlingar fr...
    En samlingsplats för språkresurser från Svenska Akademien. Här finns de tre ordböckerna SAOL, SO och SAOB samt Svenska Akademiens grammatik (SAG) som ...
    Digitaliserad version i pdf-format, avsedd att vara ett stöd för dem som skriver texter och informerar om det svenska utbildningsväsendet på engelska...
    Svensk historisk bibliografi-digital (SHBd) är en ämnesbibliografi över svensk historia. Här finns hänvisningar till monografier, avhandlingar, uppsat...
    Språkbanken inrättades 1975 som en nationell resurs placerad vid Göteborgs universitet. Språkbankens uppdrag är att samla in, förädla och tillgängligg...
    Fritt tillgänglig
    Recensionssök 1920-1966 är ett elektroniskt index över recensioner av svensk och utländsk litteratur införda i svensk press under den angivna tidsperi...
    Fria elektroniska utgåvor av klassisk nordisk litteratur.
    Fritt tillgänglig
    This collection is based on documents produced by Project Gutenberg. Founded by Michael Hart in 1971 with the aim of distributing a trillion (1,000,00...
    Fritt tillgänglig
    Nordisk kvinnolitteraturhistoria innehåller artiklar om mer än 800 författare från de nordiska länderna.
    Den medicinalhistoriska databasen innehåller dokument som på olika sätt belyser den medicinska och sociala situationen i Sverige under de senaste 250 ...
    Innehåller digitaliserade skönlitterära klassiker och annan viktig humaniora på svenska språket, liksom presentationer av författare och ämnesområden....
    Fritt tillgänglig
    Levande musikarv tillgängliggör arkiv med information om svenska tonsättare, verk och övergripande svensk musikhistoria.
    Fritt tillgänglig
    Databasen innehåller digitaliserade faksimilavbildningar av Kungl. Vetenskapsakademiens Handlingar 1739-1854. Uppsatserna är sökbara på antingen förfa...
    Contains cumulative bibliographical information on books translated and published in about a hundred of UNESCO´s member states since 1979 and totals m...
    Fritt tillgänglig
    Die Historische Bibliographie dokumentiert die von der deutschen Geschichtswissenschaft aktuell publizierte historische Fachliteratur, ergänzt um eine...
    Klassisk fornkunskap och filologi samt forntidens historia och arkeologi. Gnomon - Kritische Zeitschrift fur die gesamte klassische Altertumswissensch...
    European women’s libraries and scholars from all over Europe are working together on the FRAGEN project which aims to collect the most important texts...
    Fritt tillgänglig
    I Riksantikvarieämbetets databas Fornsök kan du söka information om äldre tiders gravplatser, boplatser och arbetsplatser. Här finns uppgifter om lämn...
    Fritt tillgänglig
    Medieval Women and Gender Index covers journal articles, book reviews, and essays in books about women, sexuality, and gender during the Middle Ages. ...
    Fritt tillgänglig
    EBSEES lists books, journal articles, reviews and theses on Eastern Europe (formerly Communist countries) published in Western Europe.
    DIOTIMA is an interdisciplinary resource for anyone interested in patterns of gender around the ancient Mediterranean and as a forum for collaboration...
    Fritt tillgänglig
    Digitaliserat svenskt arkivmaterial, till exempel kyrkböcker, folkräkningar, domstolshandlingar.
    CVA is a series of monographs documenting ancient vases from the Mediterranean countries, in particular Greek painted vases, preserved in museums. The...
    Biab provides information about articles and books on the archaeology of Britain and Ireland, producing two updates each year.
    A catalogue of books printed in the Fifteenth Century now in the Bodleian Library.
    The database provides access to information about Basque topics written or produced after 1994. Core journals are indexed completely while other journ...
    Fritt tillgänglig
    The Anthropological Index to Current Periodicals in the The Anthropology Library at the British Museum (incorporating the former Royal Anthropological...
    Alvin är en nationell plattform för långsiktigt bevarande och tillgängliggörande av digitaliserade samlingar och digitalt kulturarvsmaterial, men ocks...
    Fritt tillgänglig