Databassök

Hitta en databas genom att söka på databasens namn. För att hitta databaser inom ditt ämne kan du filtrera på ämne, ämnesord och materialtyp.

Hittade 119 av 604 databaser:

  1. ATLA Religion Database with ATLASerials is the full text version of the ATLA Religion Database (ATLA). This database is a collection of major religion...
    Tillgänglig för Göteborgs universitet. Tillgänglig för alla från bibliotekens datorer
    Huvudsakliga ämnesområden i Vitterhetsakademiens bibliotekskatalog: arkeologi, medeltidens konst- och byggnadshistoria, numismatik samt kulturmiljövår...
    Fritt tillgänglig
    Joint search in: ARTbibliographies Modern (ABM), Arts & Humanities Database‎, Design & Applied Arts Index (DAAI)‎ , International Bibliography...
    Tillgänglig för Göteborgs universitet. Tillgänglig för alla från bibliotekens datorer
    The study of linguistics makes connections across a wide array of scholarly concerns, from the humanities to many of the social and behavioral science...
    Tillgänglig för Göteborgs universitet. Tillgänglig för alla från bibliotekens datorer
    The MLA International Bibliography is a subject index for books, articles and websites published on modern languages, literatures, folklore, and lingu...
    Tillgänglig för Göteborgs universitet. Tillgänglig för alla från bibliotekens datorer
    Theoretical and applied linguistics, psycholinguistics, etc. Abstracts of journal articles, books, book chapters, dissertations and working papers.
    Tillgänglig för Göteborgs universitet. Tillgänglig för alla från bibliotekens datorer
    The World Christian Database provides comprehensive statistical information on world religions, Christian denominations, and people groups. This data...
    Tillgänglig för Göteborgs universitet. Tillgänglig för alla från bibliotekens datorer
    Wordfinder är ett ordbokspaket som innehåller lexikon inom olika ämnen: språk, teknik, ekonomi, mm, samt även t ex Svenska skrivregler, Svenskt synony...
    Tillgänglig för Göteborgs universitet
    Translation Studies Bibliography covers material related to transfer and mediation, intra- and interlingual translation, intercultural communication, ...
    Tillgänglig för Göteborgs universitet. Tillgänglig för alla från bibliotekens datorer
    Thesaurus Linguae Latinae is the largest Latin dictionary in the world and the first to cover all the Latin texts from the classical period up to abou...
    Tillgänglig för Göteborgs universitet. Tillgänglig för alla från bibliotekens datorer
    Contains virtually all ancient Greek texts surviving from the period between Homer (8th century B.C.) and A.D. 600, and a large number of texts derivi...
    Tillgänglig för Göteborgs universitet. Tillgänglig för alla från bibliotekens datorer
    It combines the most important video content types used in theatre education (filmed stage performances, master classes, documentaries, and training m...
    Tillgänglig för Göteborgs universitet. Tillgänglig för alla från bibliotekens datorer
    The 55-volume set of Luther's Works, a monumental translation project published jointly by Fortress Press and Concordia Publishing House in 1957, is s...
    Tillgänglig för Göteborgs universitet. Tillgänglig för alla från bibliotekens datorer
    The Times Literary Supplement Historical Archive contains a complete online facsimile edition from its first issue in 1902 to 2014. Users can access a...
    Tillgänglig för Göteborgs universitet. Tillgänglig för alla från bibliotekens datorer
    The Handbook's 35 chapters are organized into eight sections: Theories and concepts; Methods of studying religion; Social forms and experiences of rel...
    Tillgänglig för Göteborgs universitet, endast på campus. Tillgänglig för alla från bibliotekens datorer
    Collection of materials, textual and visual, on the Archaic and Classical Greek world.
    Bringing together a comprehensive collection of newly-commissioned articles, this Handbook covers the most recent developments across a range of sub-f...
    Tillgänglig för Göteborgs universitet. Tillgänglig för alla från bibliotekens datorer
    This library is a database of the works of Swiss theologian Karl Barth, 1886-1968, one of the 20th century's most influential Christian theologians. T...
    Tillgänglig för Göteborgs universitet. Tillgänglig för alla från bibliotekens datorer
    The Dictionary of Old English Web Corpus is an online database consisting of at least one copy of every surviving Old English text. In some cases, mor...
    Tillgänglig för Göteborgs universitet. Tillgänglig för alla från bibliotekens datorer
    The Brill Dictionary of Religion (BDR) Online addresses religion as an element of daily life and public discourse. It is richly illustrated and with m...
    Tillgänglig för Göteborgs universitet. Tillgänglig för alla från bibliotekens datorer
    Svenskt visarkiv innehåller material inom folkmusik, visor, äldre populärmusik, svensk jazz, folklig dans, spelmansmusik och inflyttade musiktradition...
    Fritt tillgänglig
    Svenska skrivregler är det allmänna rättesnöret i Sverige för skrivtekniska frågor och ett hjälpmedel för alla som skriver i sitt arbete, i sin utbild...
    Tillgänglig för Göteborgs universitet
    En samlingsplats för språkresurser från Svenska Akademien. Här finns de tre ordböckerna SAOL, SO och SAOB samt Svenska Akademiens grammatik (SAG) som ...
    Digitaliserad version i pdf-format, avsedd att vara ett stöd för dem som skriver texter och informerar om det svenska utbildningsväsendet på engelska...
    Ämnesbibliografin Svensk musikhistorisk bibliografi innehåller referenser till bland annat monografier och samlingsverk, artiklar i svenska musikt...
    På Svensk musiks webbplats finns arkiv tillgängliga om svensk musik och dess upphovspersoner. Konstmusikarkivet innehåller opublicerade verk deponerad...
    Fritt tillgänglig
    Svensk mediedatabas, SMDB, är söktjänsten för Kungliga bibliotekets audiovisuella samlingar. Här hittar du uppgifter om tv, radio, video, biovisad fil...
    Fritt tillgänglig
    Upplysningar om samtliga svenska långfilmer sedan 1897, och dessutom en stor mängd svenska kort- , dokumentär- och tv-filmer. Det går att söka på t...
    Fritt tillgänglig
    Nätutgåva av den tidigare tryckta utgåvan från 2004. Nya artiklar kommer att läggas till, och gamla artiklar ska i viss mån revideras. Denna nya nätut...
    Tillgänglig för Göteborgs universitet. Tillgänglig för alla från bibliotekens datorer
    Språkbanken inrättades 1975 som en nationell resurs placerad vid Göteborgs universitet. Språkbankens uppdrag är att samla in, förädla och tillgängligg...
    Fritt tillgänglig
    A virtual encyclopedia of the world's musical and aural traditions. The collection provides educators, students, and interested listeners with an unpr...
    Tillgänglig för Göteborgs universitet. Tillgänglig för alla från bibliotekens datorer
    Scendatabasen innehåller dokumentation om den professionella scenkonsten i Sverige från 2007 och framåt. Det är möjligt att söka på till exempel produ...
    Fritt tillgänglig
    RISM was established in 1952 by the International Musicological Society and International Association of Music Libraries. The aim of RISM is to locate...
    Fritt tillgänglig
    Religion Past and Present (RPP) Online is the online version of the updated English translation of the 4th edition of Religion in Geschichte und Gegen...
    Tillgänglig för Göteborgs universitet. Tillgänglig för alla från bibliotekens datorer
    DYABOLA provides access to subject catalogues of publications on the history of art and the ancient world. The most important is The German Archaeolog...
    Tillgänglig för Göteborgs universitet. Tillgänglig för alla från bibliotekens datorer
    The Patrologia Latina Database is an electronic version of the first edition of Jacques-Paul Migne's Patrologia Latina, published between 1844 and 185...
    Tillgänglig för Göteborgs universitet. Tillgänglig för alla från bibliotekens datorer
    The full texts of Oxford online monographs in the core areas of Business and Management, Classical Studies, Economics and Finance, History, Law, Music...
    Tillgänglig för Göteborgs universitet. Tillgänglig för alla från bibliotekens datorer
    Oxford Handbooks Online (OHO) brings together the world’s leading scholars to discuss research and the latest thinking on a range of major topics. Eac...
    Tillgänglig för Göteborgs universitet. Tillgänglig för alla från bibliotekens datorer
    A guide to the meaning, history, and pronunciation of over half a million words, both present and past. It traces the usage of words through 3 million...
    Tillgänglig för Göteborgs universitet. Tillgänglig för alla från bibliotekens datorer
    Oxford Dictionaries Arabic offers a groundbreaking Arabic-English and English-Arabic dictionary based on real modern evidence, designed for native spe...
    Tillgänglig för Göteborgs universitet. Tillgänglig för alla från bibliotekens datorer
Visa alla