Databassök

Hitta en databas genom att söka på databasens namn. För att hitta databaser inom ditt ämne kan du filtrera på ämne, ämnesord och materialtyp.

Hittade 3 av 623 databaser:

  1. Levnadsteckningar över 1 000 svenska kvinnor eller kvinnor som varit verksamma i Sverige, från medeltid till nutid. Endast avlidna kvinnor finns med. ...
    Språkbanken inrättades 1975 som en nationell resurs placerad vid Göteborgs universitet. Språkbankens uppdrag är att samla in, förädla och tillgängligg...
    Fritt tillgänglig
    The Encyclopedia of Ancient History is a collection of twenty-first century scholarship on the entire ancient Mediterranean world, with over 5,700 ori...
    Tillgänglig för Göteborgs universitet. Tillgänglig för alla från bibliotekens datorer