Databassök

Hitta en databas genom att söka på databasens namn. För att hitta databaser inom ditt ämne kan du filtrera på ämne, ämnesord och materialtyp.

Hittade 40 av 636 databaser:

 1. Multidisciplinary database covering scientific, medical, social sciences, arts & humanities and technical literature. An abstract and citation dat...
  Tillgänglig för Göteborgs universitet. Tillgänglig för alla från bibliotekens datorer
  IPSA includes current indexing and abstracts of the world's leading journals in political science.
  Tillgänglig för Göteborgs universitet. Tillgänglig för alla från bibliotekens datorer
  The International Bibliography of the Social Sciences (IBSS) is an essential online resource for social science and interdisciplinary research. IBSS i...
  Tillgänglig för Göteborgs universitet. Tillgänglig för alla från bibliotekens datorer
  Bibliografi över det svenska offentliga trycket från 1500-talet och fram till 1833.
  Fritt tillgänglig
  Abstracts and indexing of the international literature of political science and international relations, along with complementary fields, including in...
  Tillgänglig för Göteborgs universitet. Tillgänglig för alla från bibliotekens datorer
  Combining materials from several content providers Westlaw International offers a wide collection of legal and regulatory information dealing with all...
  Tillgänglig för Göteborgs universitet. Tillgänglig för alla från bibliotekens datorer
  The Uppsala Conflict Database is a free resource of information on armed conflicts of the world. Here you will find information on the warring parties...
  Comprehensive, authoritative, interdisciplinary, and up-to-date, this encyclopedia contains over 400 entries , exploring social and political movement...
  Tillgänglig för Göteborgs universitet. Tillgänglig för alla från bibliotekens datorer
  The World’s most widely circulated English daily newspaper, The Times of India, was founded in 1838 to serve British residents of West India. This col...
  Tillgänglig för Göteborgs universitet. Tillgänglig för alla från bibliotekens datorer
  TED (Tenders Electronic Daily) är webbversionen av ”Tillägg till Europeiska unionens tidning” för offentlig upphandling i Europa.
  The Social Sciences Citation Index is a multidisciplinary index to the journal literature of the social sciences.
  Tillgänglig för Göteborgs universitet. Tillgänglig för alla från bibliotekens datorer
  Indexing and full text database covering core disciplines across the social sciences including sociology, social work, anthropology, politics and othe...
  Tillgänglig för Göteborgs universitet. Tillgänglig för alla från bibliotekens datorer
  Provides an overview of classic and current research and future trends in the Social Sciences and Humanities, while at the same time providing an auth...
  Tillgänglig för Göteborgs universitet. Tillgänglig för alla från bibliotekens datorer
  Pressmeddelanden från EU:s institutioner.
  Fritt tillgänglig
  Joint search in Criminal Justice Database, Education Collection, IBSS, PILOTS, Politics Collection, ProQuest Dissertations & Theses Global: Social...
  Tillgänglig för Göteborgs universitet. Tillgänglig för alla från bibliotekens datorer
  Joint search in PAIS Index, Policy File Index, Political Science Database, Worldwide Political Science Abstracts.
  Tillgänglig för Göteborgs universitet. Tillgänglig för alla från bibliotekens datorer
  Political science and international relations journals, doctoral dissertations on political science topics, working papers, conference proceedings, co...
  Tillgänglig för Göteborgs universitet. Tillgänglig för alla från bibliotekens datorer
  A resource for U.S. public policy research with indexing and linking to the output of over 350 think tanks, nongovernmental organizations, research in...
  Tillgänglig för Göteborgs universitet. Tillgänglig för alla från bibliotekens datorer
  Public affairs, public and social policies, international relations. This resource covers issues in the public debate through selective coverage of a ...
  Tillgänglig för Göteborgs universitet. Tillgänglig för alla från bibliotekens datorer
  The full texts of Oxford online monographs in the core areas of Business and Management, Classical Studies, Economics and Finance, History, Law, Music...
  Tillgänglig för Göteborgs universitet. Tillgänglig för alla från bibliotekens datorer
  Extensive encyclopedia in political science. Peer reviewed and updated regularly.
  Tillgänglig för Göteborgs universitet. Tillgänglig för alla från bibliotekens datorer
  Oxford Handbooks Online (OHO) brings together the world’s leading scholars to discuss research and the latest thinking on a range of major topics. Eac...
  Tillgänglig för Göteborgs universitet. Tillgänglig för alla från bibliotekens datorer
  JP Student Förvaltning är en tjänst som är anpassad för studier i förvaltningsrätt. Tjänsten ger tillgång till förvaltningsjuridikens alla källor, sök...
  Tillgänglig för Göteborgs universitet
  International Historical Statistics (IHS) is a collection of statistics covering a wide range of economic and social issues. The collection includes d...
  Tillgänglig för Göteborgs universitet. Tillgänglig för alla från bibliotekens datorer
  Journals within the following subject areas: Computing and Mathematics, Economics and Finance, Education, Knowledge and Learning, Energy and Environme...
  Tillgänglig för Göteborgs universitet. Tillgänglig för alla från bibliotekens datorer
  IATE is the EU inter-institutional terminology database. IATE has been used in the EU institutions and agencies since summer 2004 for the collection, ...
  Fritt tillgänglig
  Search in the official archives for historical documents of the Institutions of the European Union.
  Innehåller information om genomförande av EU-direktiv i Sverige. I databasen anges de svenska författningar som genomför direktivet, uppgift om public...
  The database contains gender statistics from all over the European Union (EU) and beyond, at the EU, Member State and European level. It is aimed at p...
  Databasen består av Kungliga bibliotekets (KB) inskannade SOU:er från 1922 - 1996 samt Riksdagens öppna data från 1997 till innevarande år.
  Databasen består av referenser till monografier, artiklar, kommittébetänkanden, kongressrapporter och s.k. "grå litteratur" om mänskliga rättigheter. ...
  Fritt tillgänglig
  Eurostat is the statistical office of the European Union situated in Luxembourg. Its task is to provide the European Union with statistics at European...
  Fritt tillgänglig
  Register över handlingar från Europeiska unionens råd. Innehåller bland annat lagstiftningsdokument av olika slag, protokoll m.m. De handlingar som är...
  Digitized books, images, photos, objects, newspapers and archives. Europeana is a joint project between archives, museums and libraries from the whole...
  Fritt tillgänglig
  Europa är Europeiska unionens officiella webbplats. Den innehåller nyheter, institutionernas hemsidor, möjlighet att se vad som sker inom varje ämneso...
  Fritt tillgänglig
  Lagförslag från Europeiska Kommissionen. Man kan följa lagförslagets väg genom institutionerna.
  EUR-Lex ger direkt och gratis åtkomst till EU-rätten. Systemet bygger på sökningar i EUT (Europeiska unionens officiella tidning) som till exempel inn...
  Fritt tillgänglig
  Vad gör EU:s olika institutioner, hur kommer en EU-lag till och hur påverkas Sverige av medlemskapet i EU? Här får du en övergripande bild av hur EU-a...
  Fritt tillgänglig
  CORDIS (the Community Research and Development Information Service) is the European Commission's information service on European Research and Innovati...
  Fritt tillgänglig
  Columbia International Affairs Online (CIAO) is a comprehensive source for theory and research in international affairs. It publishes a wide range of ...
  Tillgänglig för Göteborgs universitet. Tillgänglig för alla från bibliotekens datorer