Databassök

Hitta en databas genom att söka på databasens namn. För att hitta databaser inom ditt ämne kan du filtrera på ämne, ämnesord och materialtyp.

Hittade 3 av 623 databaser:

  1. På Svensk musiks webbplats finns arkiv tillgängliga om svensk musik och dess upphovspersoner. Konstmusikarkivet innehåller opublicerade verk deponerad...
    Fritt tillgänglig
    Levande musikarv tillgängliggör arkiv med information om svenska tonsättare, verk och övergripande svensk musikhistoria.
    Fritt tillgänglig
    The International Music Score Library Project (IMSLP), also known as the Petrucci Music Library after publisher Ottaviano Petrucci, is a project for t...