Språkbanken

Språkbanken inrättades 1975 som en nationell resurs placerad vid Göteborgs universitet. Språkbankens uppdrag är att samla in, förädla och tillgängliggöra språkresurser åt forskare och allmänheten, samt att bedriva forsknings- och utvecklingsarbete som främjar sådan användning.

Fritt tillgänglig
Materialtyper:
Leverantör:
Språkbanken, Göteborgs universitet
Alternativ titel:
Swedish Language Bank