Store norske leksikon

Store norske leksikon består av kvalitetssäkrade artiklar och har varit Norges ledande uppslagsverk under hundra år. Kunnskapsforlaget har det redaktionella ansvaret för snl.no, och ett stort antal fackexperter ansvarar för kvaliteten för artiklarna. Litteraturlistorna redigeras genom bidrag från Norges nationalbibliotek. Enskilda användare kan också bidra med artiklar.

Fritt tillgänglig
Materialtyper:
Leverantör:
Store Norske Leksikon
Alternativ titel:
SNL