SveMed+

SveMed+ är en bibliografisk databas med referenser till artiklar inom det medicinska området. En del av materialet är av mer populärvetenskaplig karaktär. Förutom biomedicin bevakas patientinformation och icke kliniska aspekter av hälso- och sjukvård.

Fritt tillgänglig
Leverantör:
Karolinska Institutets bibliotek
Alternativ titel:
SveMed plus, SveMedplus