Svensk-engelsk ordbok för utbildningsområdet

Digitaliserad version i pdf-format, avsedd att vara ett stöd för dem som skriver texter och informerar om det svenska utbildningsväsendet på engelska.

Materialtyper:
Leverantör:
Internationella programkontoret