Svensk historisk bibliografi

Svensk historisk bibliografi-digital (SHBd) är en ämnesbibliografi över svensk historia. Här finns hänvisningar till monografier, avhandlingar, uppsatser, recensioner, artiklar i dagstidningar och annat material som rör Sveriges historia. Bibliografin omfattar publiceringsåren 1771-2010 och sammanlagt ingår över 176 000 poster. SHBd omfattar alla arbeten utgivna mellan 1771 och 2010 som förtecknats i Svensk historisk bibliografi. Svensk historisk bibliografi uppdateras i princip inte efter 2010, men det kan förekomma viss påfyllning av monografiska poster som registrerats i Sveriges nationalbibliografi.

Leverantör:
Kungliga biblioteket
Alternativ titel:
SHBd