Svensk kulturväxtdatabas

Svensk Kulturväxtdatabas (SKUD) är en nomenklaturdatabas och svensk namnstandard för kulturväxter, som utvecklats av IT-experter vid SLU och botanister i Göteborgs botaniska trädgård och Evolutionsmuseet, Uppsala universitet. Avsikten med databasen är att skapa ett lättillgängligt referensverktyg och en likriktare i Sverige för att underlätta kommunikation om kulturväxter – både bland professionella och lekmän. Den innehåller även uppgifter om växternas naturliga utbredning, användning och livsform. Databasen har byggts med potential för att kunna utvecklas till en nordisk namndatabas. Den vänder sig till verk, myndigheter, företag, forskare, skribenter, konsumenter och andra som arbetar med eller använder kulturväxter.

Sökhjälp

Leverantör:
Sveriges lantbruksuniversitet
Alternativ titel:
SKUD