Svensk medicinalhistorisk bibliografi (Medorg)

Svensk medicinalhistorisk bibliografi innehåller totalt ca 50 000 referenser till artiklar, utredningar, betänkanden med mera inom området svenskt medicinalväsen. Den omfattar perioden 1663-1967 och är producerad i samarbete mellan Socialstyrelsen och Statistiska centralbyrån.

Leverantör:
Socialstyrelsen
Alternativ titel:
Medorg