Svensk musik

På Svensk musiks webbplats finns arkiv tillgängliga om svensk musik och dess upphovspersoner. Konstmusikarkivet innehåller opublicerade verk deponerade av Stim-anslutna kompositörer. Populärmusikarkivet (SKAPs arkiv) består av populärmusiktitlar från schlagerns barndom fram till våra dagar. Samlingarna innehåller även en svensk nationalbibliografi över den samtida konstmusiken.

Fritt tillgänglig
Materialtyper:
Leverantör:
Svensk Musik
Alternativ titel:
SKAPs arkiv, Konstmusikarkivet