Svensk patentdatabas

PRV:s e-tjänst Svensk Patentdatabas är en databas som innehåller svenska patent, svenska offentliga patentansökningar, europeiska patent (EP-patent) som validerats i Sverige, EP-ansökningar som publicerats under §88 PL (Patentlagen), beviljade EP-patent där Sverige är designerat (sökbara i databasen i sex månader från EPO:s beviljandedatum), tilläggsskydd och förlängd tilläggsskyddstid för patent. Patentdatabasen omfattar de uppgifter och dokument från 1885 fram till nu som finns i PRV:s arkiv.

Fritt tillgänglig
Ämnen:
Leverantör:
PRV
Alternativ titel:
Swedish patent database