Svenska dagstidningar

Databasen Svenska dagstidningar innehåller cirka 1500 digitaliserade dagstidningar från år 1645 fram till nutid, med undantag för de senaste fyra månaderna. Tidningar som är äldre än 115 år är fritt tillgängliga direkt i databasen.

Särskilda datorer för tidningar yngre än 115 år

Tidningar som är yngre än 115 år kan av upphovsrättsskäl endast läsas på särskilda datorer som har full tillgång till databasen Svenska dagstidningar. Dessa dagstidningsdatorer finns på Ekonomiska och Humanistiska biblioteken och är bokningsbara.

Om dagstidningsdatorerna och hur du gör för att boka dem

Fritt tillgänglig