Svenska ostindiska kompaniets arkiv

Skeppsrullor, skeppsjournaler, dagböcker och övriga handlingar från Ostindiska kompaniet. Göteborgs UB:s arkiv från kompaniet och kompanihandlingar från ett flertal andra institutioner i Sverige är fotograferade digitalt. Sökmöjligheter finns på namn, dokument och ämne. Arkivförteckningar över handlingar från kompaniet finns från ett stort antal institutioner.

Leverantör:
Göteborgs universitetsbibliotek
Alternativ titel:
Ostindiska kompaniets arkiv, Ostindiska kompaniets digitala arkiv