Svenskamerikansk bibliografi

Svenskamerikansk bibliografi är en del av den totala LIBRIS-databasen, och innehåller referenser till tryckalster på svenska språket publicerade i Förenta staterna eller Kanada. Den refererar även till i Sverige utgivna publikationer och till artiklar i samlingsverk som behandlar svenskamerikanska frågor.

Leverantör:
Svenska emigrantinstitutets bibliotek
Alternativ titel:
Swam, Svensk-amerikansk bibliografi