Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Levnadsteckningar över 1 000 svenska kvinnor eller kvinnor som varit verksamma i Sverige, från medeltid till nutid. Endast avlidna kvinnor finns med. Utöver levnadsteckningarna finns biografiska upplysningar om härkomst, utbildning, verksamhet, organisationstillhörighet, kontakter och utmärkelser, liksom källhänvisningar och upplysningar om arkiv och minnesmärken.

SKBL är producerad vid Göteborgs universitet av en projektgrupp bestående av forskare (historiker och litteraturvetare) och bibliotekarier. Artiklarna är skrivna av forskare och experter från hela Sverige.

Materialtyper:
Leverantör:
Göteborgs universitet
Alternativ titel:
SKBL