Svenskt visarkiv

Svenskt visarkiv innehåller material inom folkmusik, visor, äldre populärmusik, svensk jazz, folklig dans, spelmansmusik och inflyttade musiktraditioner.

Fritt tillgänglig
Leverantör:
Statens musikverk