Swedish House of Finance

Data från Swedish House of Finance (Handels Stockholm) om bl.a. svensk aktieprisdata från 1979 och framåt.

Tillgänglig för Göteborgs universitet. Tillgänglig för alla från bibliotekens datorer
Leverantör:
The Economic Research Institute, Stockholm School of Economics
Alternativ titel:
Svensk aktieprisdata