The Dictionary of Old English Web Corpus

The Dictionary of Old English Web Corpus is an online database consisting of at least one copy of every surviving Old English text. In some cases, more than one copy is included, if it is significant because of dialect or date.

Tillgänglig för Göteborgs universitet. Tillgänglig för alla från bibliotekens datorer
Materialtyper:
Leverantör:
Centre for Medieval Studies, University of Toronto
Alternativ titel:
DOE Web Corpus
Användningsvillkor
Skriva ut artikel eller kapitel Tillåtet
Ladda ner artikel eller kapitel Tillåtet