The Digital Karl Barth Library

This library is a database of the works of Swiss theologian Karl Barth, 1886-1968, one of the 20th century's most influential Christian theologians. The database includes critical editions of Barth's German works ("Gesamtausgabe") along with his magnum opus, the 14 volume "Kirchliche Dogmatik" or "Church Dogmatics." Also included are sermons, lectures, other academic writings and correspondence.

Tillgänglig för Göteborgs universitet. Tillgänglig för alla från bibliotekens datorer
Materialtyper:
Leverantör:
Alexander Street
Användningsvillkor
Skriva ut artikel eller kapitel Tillåtet
Ladda ner artikel eller kapitel Tillåtet
Trycka kurskompendium Tillåtet
Ladda upp kurskompendium på lärplattform Tillåtet
Scholarly sharing Tillåtet
Fjärrlån Tillåtet