The international encyclopedia of revolution and protest

The International Encyclopedia of Revolution and Protest is a comprehensive resource covering the history of protest and revolution over the past 500 years.

Tillgänglig för Göteborgs universitet. Tillgänglig för alla från bibliotekens datorer
Materialtyper:
Leverantör:
Wiley